NRK Meny
Normal

Skal fortelle om hvordan samer mobbes

Sametinget skal bidra i regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme mot hatytringer.

Samedebatt illustrasjon
Foto: Bildemontasje: NRK/Eilif Aslaksen

Statsminister Erna Solberg, barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner inviterer til møte om hatefulle ytringer onsdag i regjeringens representasjonsbolig i Oslo.

– Angår mange

Henrik Olsen

Sametingsråd Henrik Olsen

Foto: Harrieth Aira

Sametinget er invitert til å fortelle hvordan samer har opplevd hatytringer og det er sametingsråd Henrik Olsen som skal møte statsministeren.

– Det jeg vil framføre er erfaringene samer har med hatytringer, spesielt det som har vært i de siste to til fire år i medier og sosiale sammenhenger, hvor samiske temaer blir introdusert, og ofte møter sterk verbal motstand fra mange miljøer. Mange av disse ytringene kan nok betegnes som hatytringer.

Olsen ser det som veldig positivt at regjeringen løfter denne saken, fordi det angår veldig mange i Norge.

– Det er positivt at man setter det i et større perspektiv. Den mobbingen som ofte skjer på lokalt plan eller i mindre samfunn og mindre sammenhenger, bidrar til at folk nok reflekterer mer over hva det er man gjør når man ytrer seg på den måten i ulike sammenhenger.

Skal gi innspill til regjeringen

Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme inneholder flere tiltak mot hatytringer. I arbeidet med oppfølging av handlingsplanen og arbeidet med disse problemstillingene mer generelt, er Sametinget (blant flere), invitert til å fortelle som erfaringer med hatytringer og for å få innspill til hvordan Regjeringen kan jobbe videre for å forhindre dette.

Deltakere på møtet er representanter fra organisasjoner, men også enkeltpersoner, som har blitt utsatt for hatytringer på grunn av sin seksuelle orientering, etnisk eller religiøs bakgrunn, funksjonsevne eller kjønn. Det er også deltakere tilstede som har blitt utsatt for hatytringer fordi de er den de er.

Disse holder innlegg på møtet: Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik, seniorrådgiver hos politiet Ingjerd Hansen og advokat Jon Wessel-Aas. Disse deltar også: Ingrid Haukland, Linnea Myhre, Mina Adampour, Ervin Kohn og Bård Nylund.

– Viktig møte

Rune Berglund Steen

Leder i Antirasistisk senter Rune Berglund Steen

Foto: Sana El Morabit

Leder i Antirasistisk senter Rune Berglund Steen sier at et slikt møte er svært viktig.

– Hatefulle ytringer, og de fordommene og det hatet som ligger i bunn for dem, har skadefulle virkninger på mange måter. Det reduserer livskvaliteten til mennesker og mulighetene man har. Det er også et problem i forhold til ekstremisme, som vi har altfor mye av i dette samfunnet.

Han ser flere hatytringer nå enn for noen år siden.

– Det har blitt nesten legitimt å uttale grovere ting enn man har gjort før. Det er kommet inn en legitim tanke om at en god offentlighet er en offentlighet hvor også det stygge skal fram. Problemet er at hat alltid har en skade for noen og det er behov for en mer systematisk innsats for å motvirke hatytringer.

Rune Berglund Steen sier at møtet onsdag bare er et lite skritt på veien, men han håper at det skjer noe konkret etter dette møtet.

– Jeg håper at regjeringen vil legge litt innsats bak kampen mot hatytringer.