Skal få laksen tilbake til Tana

– Jeg tror det er fullt mulig å friskmelde Tanavassdraget. Men det kan ta noe tid. Bekymringsmeldingene er mange.

Liss-Ellen Ramstad

EUROPAS BESTE ELV: Tanavassdraget har vært ansett som Europas viktigste lakseproduserende vassdrag. Her er Liss-Ellen Ramstad på befaring i fjor sommer.

Foto: FOTO: Privat

Det sier rådgiver Liss-Ellen Ramstad fra Tana.

Sametingsrådet har oppnevnt Ramstad som Sametingets representant i den norske delegasjonen som skal forhandle med Finland om nye felles fiskeforskrifter for Tanavassdraget.

Den formelle oppnevningen av medlemmer til den norske delegasjonen skjer i statsråd i slutten av februar. Det er derfor ennå usikkert hvem andre som skal representere Norge i forhandlingene.

Men både Miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Sametinget og Tanavassdragets Fiskeforvaltning vil få fullverdig representasjon i den norske delegasjonen.

– I tillegg vil fylkesmannen i Finnmark få en sakkyndig representasjon, forklarer kommunikasjonsrådgiver Gard Nybro-Nielsen i Miljøverndepartementet.

Miljøvernminister Erik Solheim har tidligere gitt utrykk for at de offisielle forhandlingene skulle starte i januar .

– Men første møte blir av ulike grunner ikke før i april, forteller Nybro-Nielsen.

Mange bekymringsmeldinger

Liss-Ellen Ramstad er selv vokst opp i en familie med fiskerett i Tanvassdraget.

– Som liten var jeg ofte med far og fisket med drivgarn. Nå er jeg til tider en ihuga stangfisker. Så jeg vet godt hvor viktig denne kulturen er for lokalbefolkningen i Tanadalen. Også derfor er det viktig å få Tanavassdraget friskmeldt igjen, forklarer Ramstad.

Men bekymringsmeldingene er mange

Den ferskeste og siste er fra Tanavassdragets Fiskeforvaltningen selv. Nå melder de om lite lakseoppgang ikke bare i Kárášjohka, Iešjohka og Anárjohka, men også Lákšjohka i Tana.

– Alle disse er viktige lakseproduserende sidevassdrag innenfor vassdragssystemet. Det er selvsagt bekymringsfullt hvis laksen ikke får komme hit for å gyte, medgir Ramstad.

Europas viktigste vassdrag

Tanavassdraget (Deanočázádat) er det store grensevassdraget som befinner seg mellom Norge og Finland nordøst i Norge og er ett av verdens største vassdrag med atlantisk laks.

Vassdraget ligger i hovedsak i kommunene Tana og Karasjok i Norge og Utsjok kommune i Finland.

Deler av vassdraget ligger også i Kautokeino kommune.
Innenfor vassdragssystemet finnes det ni større eller mindre vassdrag med i overkant av 40 elver som til sammen utgjør 1 200 km strekning med elv tilgjengelig for laks.

Hittil har det blitt identifisert 30 genetiske bestander av laks i vassdraget som regnes som et av europas viktigste lakseførende vassdrag.

Nødvendig med reguleringer

Ramstad er ikke i tvil om at det er nødvendig med nye regulerende tiltak hvis laksebestandene skal ha levedyktige vilkår i fremtiden.

– Men skal vi kunne komme i mål, må Norge og Finland i utgangspunktet være enige om hva som er situasjonen i Tanavassdraget i dag.

Målet med forhandlingene er å få til ordninger tilpasset bestandssituasjonen og som er til beste for lokalbefolkningen.

– Men det kan ta tid før man oppnår enighet. Erfaringsmessig vet vi at forhandlingene med Finland kan være krevende, sier Ramstad som ser frem til forhandlingene.

Ønsker god dialog

Sametingsråd Marianne Balto er glad for at Ramstad har sagt ja til å representere Sametinget i den norske delegasjonen.

– Liss-Ellen Ramstad har erfaring fra utrenings- og utvalgsarbeid på sjø- og elvefiske. Hun er rådgiver i seksjonen for rettigheter ved Sametingets administrasjon og er utdannet rettssosiolog fra Universitetet i Oslo, forteller Marianne Balto.

– Jeg er kjent med at det er utfordringer med laksebestanden, dette må utvalget vurdere. I dette arbeidet er det viktig at vi har en god dialog med Tanavassdragets fiskeforvaltning om reguleringsspørsmålet.