Innseilingen i Leirpollen fremskyndes

Innseilingen til kvartsittbruddet innerst i Leirpollen i Tana har lenge hatt behov for breddeutvidelse og utdyping for større båter. Nå fremskynder regjeringen utbedringene.

Elkem Tana, Austertana

Regjeringen vil ha fortgang i utbedringene av innseilingen til kvartsittbruddet i Austertana.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Tiltakene i innseilingen til Leirpollen fremskyndes etter at infrastrukturtiltakene for kompensasjonen for endringene i differensiert arbeidsgiveravgift ble offentliggjort onsdag.

Frank Bakke Jensen

Finnmark Høyres stortingsrepresentant Frank Bakke Jensen er fornøyd med tiltakene.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Tiltakene omfatter breddeutvidelse og utdyping av farleden inn til Leirpollen ned til -9 meter, basert på fartøy med maksimal båtlengde på 127 meter og som stikker 6,8 til 7,4 meter ned i vannet. Planlagt oppstart var opprinnelig tenkt til 2018, men fremskyndes nå til 2015.

Også Kvænangsfjellet sikres

Stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen er svært fornøyd med tiltakene og sier dette er av stor betydning for hele Nord-Norge. Han viser til at dette, sammen med utbedringer av også andre veistrekninger, vil gi næringslivet umiddelbar effekt.

Bakke-Jensen viser til at også Kvænangsfjellet i Nord-Troms gis midler, noe som i likhet med Leirpollen-tiltakene bidrar til å sikre vilkårene for næringsliv i Finnmark.

Han viser til at begge steder vil gir næringslivet umiddelbar effekt. Også Kvænangsfjellet gis midler i 2015.

– Viktig for næringslivet

Kvænangsfjellet, like ved fylkesgrensen mellom Kvænangen i Troms og Alta i Finnmark er hovedfartsåren mellom Finnmark og resten av landet. Vegen er værutsatt, særlig på vinteren med rasfare og vind som skaper fokksnø.

– Denne typen bevilgninger har mye å si for hele landsdelen. Når innseilingen til kvartsittbruddet bedres betyr det at de har bedre vilkår hele året, noe som er viktig også på Kvænangsfjellet. Når utbedringene er på plass vil vi se at næringslivet i Finnmark ikke lenger trenger å være like påvirket av naturgitte forhold, sier han.

Andre tiltak


Også flere veistrekninger i Finnmark får penger til utbedringer. Disse er:

Rv 94 Fallejohka bru
Det er satt av 20 millioner kroner til utbedringer i 2015.

Rv 94 Skuggelv bru
Det er satt av 20 mill. kr til utbedringer i 2015.

E6 Nyelv bru
Det er satt av to millioner kroner til bunnstøyp i to store stålkuverter i Gandvik, som er i ferd med å ruste sund.