NRK Meny
Normal

Skal diskutere utfordringer mellom landbruk og reindrift

Landbruk og reindrift kan skape konlikter i forhold til hverandre. Nå skal kommuneansatte og næringssjefer i Nordland møtes rundt temaet.

Alene rein på Finnmarksvidda

Fylkesmannen i Nordland arrangerer kommunekonferanse om landbruk og reindrift.

Foto: Ewa-Mari Hedman

Fylkesmannen i Nordland inviterer til kommunekonferanse innen landbruk og reindrift. Konferansen ønsker å bidra til best mulig samarbeid og dialog mellom forvaltning, reineiere, jordeiere og skogeiere.

– Vi vil få opp dialogen mellom de to næringene, om felles utfordringer. Og eventuelt redusere konflikter. Det er et viktig tema i år, sier Magne Haukås i Fylkesmannen i Nordland.

Landbruk og reindrift i samme område kan skape konflikter.

– Enkelte steder kan det være utfordringer i forhold til rein på innmark på vårparten. Andre steder kan det være utfordringer med gjerder og oppdyrking av utmark, fortsetter Haukås.

Viktig møteplass

Fylkesmannen inviterer landbruksforvaltning og næringssjefer i kommuner. Temaer som tas opp er blant annet verdiskaping, vannforskrift, medieblikk og omdømmebygging.

– Det er viktig at de kommunalt ansatte får mulighet til å møtes på en konferanse, både seg i mellom, men også sammen med Fylkesmannen og landbruks- og reindriftavdelingen. Det er viktige temaer som tas opp på konferansen. Det er også en viktig møteplass, avslutter Haukås.

Konferansen finner sted i Bodø 14. og 15. april.