Skal bygge ny havn

Hammerfest skal bygge ny havn til 325 millioner kroner. Dette blir det største kommunale prosjektet i nyere tid i kommunen. Formålet er en mer miljøvennlig havn der tyngre godstransport skal flyttes vekk fra sentrumsområdene og inn mot industriområdene i Rypefjord. Prosjektet forutsetter tilskudd fra Miljødirektoratet på 120 millioner kroner og 25 millioner fra Kystverket. Rådmann Leif Vidar Olsen er imidlertid bekymret over at den kommunale gjelda kan øke med 140 millioner kroner.