Sjekke CWD

For å sjekke om den dødelige sykdommen CWD har spredd seg til hjortedyr i Nord-Norge, skal det tas prøver fra elg skytt under høstjakta i Tromsø. Prøvene er en del av kartleggingsarbeidet i regi av Norsk institutt for naturforsking (NINA), melder NRK. Hittil er det påvist tre tilfeller av chronic wasting disease (CWD) på rein og elg i Norge, ett tilfelle i Sogn og Fjordane og to i Sør-Trøndelag.