NRK Meny
Normal

Sivilombudsmannen ser på reinsak

Sivilombudsmannen har fått en sak om pålagt reduksjon av reintall på sitt bord.

Aage Thor Falkanger

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger ber departementet vurdere en reindriftsklage på nytt.

Foto: Justisdept./Wikimedia Commons

Sivilombudsmannen ber Landbruks- og matdepartementet om å behandle en klage fra en reindriftsutøver på nytt. Departementet avviste klagen fra reindrfitsutøveren om at han måtte redusere reinflokken sin.

Kan være i strid med eiendomsretten

Ombudsmannen mener departementet ikke har tatt folkerettslige hensyn. Slik forklarer Sivilombudsmannens kontorsjef Lisa Vogt-Lorentzen ankepunktene til ombudsmannen:

– Departementet skulle ha vurdert om vedtaket kan være i strid med eiendomsretten som følge av den europeiske menneskerettskommisjonen protokoll en, sier Vogt-Lorentzen.

I oktober 2012 sendte Statens reindriftsforvaltning et forhåndsvarsel om pålegg om forholdsmessig reduksjon av reintall med henvisning til reindriftsloven.

Godtok ikke pålegg

Flere reindriftsutøvere, deriblant A som denne saken gjelder, kom med en felles uttalelse til forhåndsvarselet der det blant annet ble fremhevet at vedtaket om forholdsmessig reduksjon går utover eksistensen for de siidaandelene som har bidratt til å opprettholde en balanse i forhold til beitegrunnlaget.

Reindriftsstyret fattet i februar 2013 vedtak om pålegg om forholdsmessig reduksjon, i tråd med forhåndsvarselet.

–Umulig å ha som levebrød

Vedtaket innebar at denne utøveren måtte redusere sin flokk fra 588 til 323 rein. I klagen på pålegget anførte vedkommende at:

Et reintall som er så lavt gjør det umulig å ha reindriften som et levebrød

Reindriftsutøver

Men reindriftsstyret opprettholdt vedtaket og sendte saken videre til Landbruks- og matdepartementet, som opprettholdt Reindriftsstyrets pålegg.

Saken ble da av reindriftsutøveren lagt fram for sivilombudsmannen, som altså ber departementet om å se på saken på nytt.

Landbruks- og matdepartementet kan foreløpig ikke kommentere saken:

Kan bekrefte at Landbruks- og matdepartementet har mottatt brev fra Sivilombudsmannen i saken. Brevet er til behandling og vil bli besvart av departementet. Inntil da kan vi ikke kommentere på saken

Landbruks- og matdepartementet

Hør saken her (på samisk):