NRK Meny
Normal

Situasjonen ved kunstskolen uavklart - kan bli lagt ned 1. desember

Sametinget og Karasjok kommune sier ja til å bevilge 250.000 kroner hver til Kunstkolen i Karasjok. Finnmark fylkeskommune sier nei.

Kunstskolen i Karasjok

Kunstskolen i Karasjok har slitt med økonomien dette skoleåret på grunn av altfor lavt elevtall.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Ingunn Utsi

Styreleder Ingunn Utsi.

Foto: Anne Olli

– Følelsesmessig har det vært veldig hardt for meg som styreleder å jobbe med denne saken. Drømmen om en egen kunstutdanning var det som fikk oss til å etablere Samiske kunstneres forbund i 1980. Nå kan det være jeg som må be styret om å legge ned skolen 1. desember i år, sier styreleder Ingunn Utsi til NRK i dag.

Styret ved Kunstskolen i Karasjok hadde satt en frist til 25. november for å få svar på pengesøknaden fra tre bevilgende myndigheter. Hvis svaret ikke kom innen fristen, så ville de måtte legge ned skolen omgående.

– Vi i styret har vedtatt at hvis vi ikke innen onsdag har fått skriftlige svar på våre søknader om støtte, så blir vi nødt til å legge ned skolen umiddelbart, opplyste styreleder Ingunn Utsi på mandag.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Laila Labba og Eva Aira

Kunstelev Laila Labba (20) blir trøstet av rektor Eva Aira. – Hva skal vi gjøre hvis skolen vår legges ned? Kan vi flytte undervisningen hjem til din stue? spør Labba.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– En kasteball mellom bevilgende myndigheter

I dag kom svaret fra alle tre instansene. Sametinget og Karasjok kommune sier ja og bevilger 250.000 kroner hver, forutsatt at de to andre instansene gjør det samme.

Finnmark fylkeskommune svarer at de ikke kan gi et svar på søknaden før budsjettet for 2016 behandles under fylkestingsmøtet 10. desember. Fylkeskommunen må selv gå på sparebluss på grunn av et stort underskudd.

Styrelederen sier styret må se om det er mulig å få utbetalt midlene fra Sametinget og vertskommunen Karasjok og om det finnes andre finansieringskilder.

– Kunstskolen i Karasjok er blitt en kasteball mellom bevilgende myndigheter. Disse svarene betyr at situasjonen er uavklart og akkurat den samme som før vi sendte søknadene. Akkurat nå har vi ikke noen ekstramidler og det vil i så fall bety at jeg må opplyse styret om at vi må legge ned skolen 1. desember, sier Utsi oppgitt.

Rektor og lærer jobber uten lønn

På grunn et altfor lavt elevtall har skolen kommet i en alvorlig pengeknipe.

Eva Aira

Rektor Eva Aira.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Kunstskolen hadde regnet med å få 13 elever i år, og brukte det som grunnlag da de søkte om tilskudd fra Utdanningsdirektoratet.

Ved skolestart viste det seg at de i år har kun seks elever. Direktoratet har dermed bedt skolen om å tilbakebetale 164.097 kroner.

Behovet er 630.000 kroner for å kunne drive skolen ut skoleåret og til våren 2016.

Ifølge den samiske avisa Ávvir har ikke de to ansatte ved skolen, rektor og en lærer, fått utbetalt lønn siden september. Rektoren har en 80 prosent stilling og læreren 50 prosent stilling.

– Jeg tenker ikke så mye på min egen situasjon. Jeg vil nok alltids klare meg, men viktigere er det å ta vare på elevene i den situasjonen vi befinner oss i, sier rektor Eva Aira til NRK.

Intervju med fire av de seks elevene ved Kunstskolen i Karasjok.

SE VIDEO: Mandag fryktet elevene ved skolen at skolen deres snart legges ned. Fra venstre: Else Marie Isaksen (66), Elin Andersen (42), Laila Labba (20) og Lisa Boine (19). Maija Rasmus (18) og Ragnhild Lydia Nystad (68) var ikke tilstede da bildet ble tatt.