Lovens lange arm vil ikke jobbe her

Den ene lensmannsbetjenten etter den andre slutter på Kautokeino lensmannskontor. – Situasjonen er alvorlig, sier ordfører Klemet Erland Hætta.

Kautokeino sentrum
Foto: Liv Inger Somby

Ordføreren er bekymret for tilbudet som innbyggerne sliter med. Han mener at det er uholdbart når politimangel går utover offentlig orden og sikkerhet.

– Situasjonen er både alvorlig og svært prekær, når man ikke får bistand fra politiet når folk trenger hjelp, sier ordfører Klemet Erland Hætta.

Ordfører Klemet Erland Hætta
Foto: Liv Inger Somby

Han er lite fornøyd med dagens tilbud. Dersom politiet i Kautokeino ikke har vakt, så betyr det at politiet fra Alta eller andre steder må rykke ut, noe som er tidkrevende og kan være dramatisk for de som er involvert i hendelsen.

– Vi vet at det er lange avstander og ved en utrykning så er tiden avgjørende. Vi bor i Norges største kommune og dersom uværet slår til, da blir man forsinket. Vi kommer til å ta kontakt med politimesteren i Vest-Finnmark og synnliggjøre problemene, sier Hætta.

Vil øke staben med flere stillinger

På fredag skal formannskapet i Kautokeino behandle saken og de skal komme med forslag om hvordan man skal løse den prekære situasjonen.

– Vi kommer til å foreslå at man utvider kontoret med flere stillinger og det kan skape stabilitet, sier ordføreren.

Hvorfor foreslår dere flere stillinger når man ikke klarer å holde på de som er på jobb der nå?

– Det kan hende at miljøet i Kautokeino er for lite og dersom vi får flere stillinger og et større kontor, da tror vi at politimiljøet blir bedre - at man klarer å få en stabilitet på lensmannskontoret.

Klemet Klemetsen
Foto: Liv Inger Somby / NRK

Forrige uke skrev Altaposten om saken. Lensmannskontoret i Kautokeino har fire politistillinger. To av betjentene har nå sluttet og den tredje har også sagt opp nå, så den eneste som blir igjen er lensmann Klemet Klemetsen.