Normal

Sis almmustuvvagohtet farga románat sámegillii

Dál go sámiide lea lágiduvvon girječálliinoahppu, de dáidet ihttigoahtit eanet noveallat ja románat sámegillii. Nu lohpidit goit njealljis geat dál leat gergeheamen čállin oahppu.

Gurot rávddas Liv Tone Boine, Saija Stueng, Kirssi Paltto ja Edel Marit Gaino

Sámi girječállinoahppu studeanttat. Gurot ravddas Liv Tone Boine, Saia Stueng, Kirssi Paltto ja Edel Marit Gaino. Sii muitaledje iežaset oahppus olbmuide geat oasálastte Sámedikki girjjálašvuođabeivviin Kárášjogas dán vahkkus.

Foto: Anne Olli

(Jearahallan vuolemusas)

Sámi mánáide ja nuoraide lassánišgohtet dál lohkamušat, go dál leat sámi girječállinoahppu čállit áigumin čálligoahtit áŋgireabbot. Sii leat dál gergeheamen čállinoahppu maid Sámediggi ja Sámi girječálliidsearvi lágidit ovttas.

Oahppit oasálastte Sámedikki girjjálašvuođabeivviin

Oassi čállinoahppu čálliin čuvvo Sámedikki sámi girjjálašvuođabeavviid dán váhkkus. Sii serve muitalit maid čállinoahppu lea mearkkašan sidjiide, ja mo dát oahppu lea buoridan sin jurddašeami das mo earret eará noveallaid ja románaid čállá. Sii leat maid fuomášan ahte dušše okta sátni sáhttá addit buriid vejolašvuođaid čállit buriid divttaid ja muitalusaid.

Sámi girjjálašvuođabeaivviin Sámedikkis

Sámi girjjálašvuođabeaivviin Sámedikkis. Dokko bohte maid joatkaskuvllaoahppit Guovdageainnus ja Álttas

Foto: Anne Olli

Dás gullat girječálliinoahppus njealljása muitaleamen maid Sámedikki ja Sámi girjječálliid searvvi oahppu lea mearkkašan sidjiide.