Sametinget provosert av gruveselskap

Gruveselskapet Artic Gold har iverksatt prøveboring i Biedjovággi i Kautokeino uten å ta kontakt med Sametinget.

Biddjovagge i Kautokeino kommune

I Biddjovagge i Kautokeino har det tidligere blitt funnet både gull og kobber. Nå vil et nytt selskape undersøke om det lønner seg med videre drift i fremtiden.

Foto: NRK

Sametinget har i forrige uke sendt et skarpt brev til det svenske mineralselskapet Alacaston Exploration AB, som gjennom sitt datterselskap Artic Gold har satt igang prøveboringer etter gull i det nedlagte gruveområdet Biedjovággi i Kautokeino, melder ABC Nyheter.

Alacaston Exploration AB tok over drifta etter IGE Nordic, som avsluttet drifta etter å ha foretatt undersøkelsesarbeid i området i fire år. Det var IGE Nordic som i slutten av 2007 fant forekomster av både kobber og gull i Biddjovagge.

Krever stans i leteboring

Vibeke Larsen

Rådsmedlem Vibeke Larsen håper at selskapet nå vil gå i dialog med Sametinget.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Ifølge det krasse brevet fra Sametinget, har ikke mineralselskapet etter gjentatte henvendelser tatt kontakt med Sametinget for å orientere om arbeidet med prøveboring i Biedjovággi. I brevet krever Sametinget dermed at selskapet umiddelbart avslutter prøveboringene sine.

"Slik virksomhet må skje i sameksistens med, og ikke til fortrengsel for tradisjonelle samiske næringer og tradisjonell samisk kulturbasert høsting (...) På denne bakgrunn forventer Sametinget at Alacaston avslutter sitt faktiske undersøkelsesarbeid i 2010 og kommer tilbake til Sametinget med vilje til å gjennomføre en reell og konstruktiv prosess for eventuelle undersøkelsesarbeider senere".

Sametingets mineralstandpunkt

Rådsmedlem Vibeke Larsen understreker at Sametinget ikke er imot ny næringsvirksomhet, men hun sier at Sametinget er oversett i saken, noe som de ikke kan godta med tanke på Sametingets standpunkt til mineralloven.

– De må forstå at dersom de skal inn i et urfolksområde, så må de også forholde seg til noen etiske forhold i saken. Samisk kultur og næring er viktig for Sametinget og det ønsker vi å ha en dialog med selskapet om.

– Men dette selskapet har tatt over drifta etter IGE Nordic og skal jobbe med omtrent det samme som er gjort der tidligere?

– Ja, det er sant, men samtidig har Sametingets syn på mineralloven vært mye omtalt og det er rart dersom dette selskapet ikke har fått det med seg. Vi har andre mineralselskaper som har vært i kontakt med Sametinget angående letevirksomhet og utvinning, sier Larsen.

Skriftlig kontakt hele veien

Administrerende direktør Lars-Åke Claesson.

Administrerende direktør Lars-Åke Claesson i Alcaston Exploration AB er opptatt av å samarbeide med lokalsamfunnet.

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

Men administrerende direktør i Alcaston, Lars-Åke Claesson, forstår ikke kritikken fra Sametinget. Han mener at det hele kun dreier seg om et navnebytte fra et firma til et annet. Dessuten har de vært i kontakt med Sametinget, sier han.

– Det stemmer at vi ikke har hatt fysiske møter om saken, men vi har kommunisert skriftlig og gitt beskjed om prøveletingen i god tid. Allerede i mai informerte vi om dette til Bergmesteren og et titalls berørte parter. Vi har hatt skriftlig utveksling helt frem til i forrige uke og i morgen skal vi ha det første møtet med Sametinget i Tromsø, sier Claesson.

Det svenske mineralselskapet Alacaston Exploration AB har fått tillatelse til prøveboring av Bergmesteren og avtalen er innenfor lovlige rammer.

– Viktig med god dialog

Claesson understreker overfor NRK Sámi Radio at selskapet ønsker å ha et godt samarbeid og god dialog med alle de berørte partene, først og fremst i lokalsamfunnet.

– Det er viktig å være i dialog med både Sametinget, reindrifta i området og kommunen i denne prosessen. Vi er opptatt av å bygge et solid forhold med lokalsamfunnet og derfor har vi blant annet leid inn lokal arbeidskraft som jobber med leteboring i området.

Kommunen støtter selskapet

Varaordfører i Kautokeino, Jan Ole Buljo

Varaordfører Jan Ole Buljo i Kautokeino ønsker mineraldrifta velkommen til kommunen.

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

Og flertallet i kommunen, ønsker det svenske gruveselskapet hjertelig velkommen. I dag møtte representanter fra gruveselskapet formannskapet i Kautokeino kommune – og flertallet gikk inn for å støtte mineraldrift i Biedjovággi.

– Det virker som et seriøst prosjekt og jeg håper på vegne av kommunen at det blir drift i Biedjovággi igjen. Vi har sett før at det har betydd mye for kommunen både i form av arbeidsplasser og skatteinntekter, sier varaordfører Jan Ole Buljo.

– Skuffet over Sametinget

Også Fremskrittspartiets kommunestyrerepresentant Nils Mathis O. Hætta er glad for at et nytt selskap ønsker å lete etter kobber og gull i kommunen.

– Jeg synes Sametinget roter litt nå. Det er andre selskaper som før har foretatt prøveboring i området og dersom de nå forsøker å stanse den drifta, vil alt være bortkastet. Jeg er skuffet over Sametinget, fordi prøveboring i dette området er ikke noe nytt for dem, sier han.

– Må ta hensyn til reindrifta

Anders S. Buljo fra Flyttsamelista

Anders S. Buljo fra Flyttsamelista støtter ikke mineraldrift i Biddjovagge.

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

Anders S. Buljo, fra Flyttsamelista, er ikke enig med kommunens flertall.

– Reindriftssamene i dette området har gått imot drift i Biedjovággi. Det er en næring som vil ødelegge våre reinbeiteområder og det må man ta hensyn til. Derfor kunne ikke jeg støtte opp under forslaget til flertallet i formannskapet, sier Buljo.