Sametingsråd slo i bordet over Bodø kommunes samiskundervisning

– Det vekker sterke følelser og jeg gir klar beskjed om hva jeg mener om disse sakene, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Sametinget møter Bodø kommune

SØLJENE RISTET: Silje Karine Muotka (t.h.) slo i bordet i møtet med Bodø kommune når de diskuterte samisktilbudet.

Foto: Mette Ballovara / NRK

I møtet mellom Sametinget og Bodø kommune ble lulesamiske undervisningen diskutert. Da følte Muotka behov for å si ifra.

Søljene ristet på Muotkas sommerkofte. Hun hadde akkurat slått neven i bordet og kommunen ble vitne til en bestemt og lettere forarget samepolitiker.

Grunnen til oppgittheten fra Muotka var kommunens lærermangel.

Blant annet ble saken til Kaija (14) diskutert. Hennes lærer var blitt sykemeldt og 14-åringen fikk ingen samiskopplæring på et halvt år. Dermed sto sluttkarakteren hennes ved ungdomsskolen i fare.

Ingen vet sikkert hvor mange samisktimer 14-åringen gikk glipp av, men moren estimerer rundt 50 timer undervisning.

– Dette vil vi ikke akseptere. En uventet hendelse hos en ansatt kan ikke bidra til at elever blir uten undervisning. Dette må løses, sier Muotka til NRK etter møtet i august.

Kaija Amundsen

MISTET SAMISKTIMER: Kaija liker ikke at samiskundervisningen uteblir.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Skal ta tak i problemet

De som fikk skyllebøtten var kommunens ledelse som satt rundt møtebordet. Blant disse var ordfører Ida Maria Pinnerød (Ap) og undervisningssjef Tore Tverbakk.

Etter møtet sier Tverbakk til NRK at situasjonen er beklagelig og at de har prøvd å løse den.

– Jeg synes det er frustrerende å være i en situasjon der vi ikke har nok lærere. Vi har brukt veldig mange arbeidstimer på å få det her til. Det kan jeg forsikre, sier Tverbakk.

Tore Tverbakk.

UNDERVISNINGSSJEF: Tore Tverbakk.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Også ordføreren beklager situasjonen som Kaija havnet i.

– Jeg kommer til å be om jevnlig rapportering på hvordan det går på dette feltet. Jeg skal sørge for å ha en god dialog med samisk foreldrenettverk som kan si hvordan de opplever undervisningen, sier Pinnerød.

Kommunen opplyser om at de allerede har tatt tak. Rekrutteringen av samisklærere har ført til at de har ansatt en ny samisklærer med 100 prosent fast stilling fra 1. august.

Det er også inngått arbeidsavtaler med flere samisklærere i deltidsstillinger som gjør at Kaija får samisklærere dette skoleåret.

Sametinget og Bodø kommune samarbeid

MØTET: Silje Karine Muotka (NSR) og Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) representerte Sametingsrådet under møtet. Til venstre er Randolv Gryt, leder i komiteen for oppvekst og kultur i Bodø kommune sammen med ordfører i Bodø Ida Maria Pinnerød.

Foto: Maret Biret Sara Oskal / NRK

– De 300 samisklærerne er mine helter

Selv om Bodø kommune både beklager og har satt i gang tiltak for å bedre situasjonen, så mener ikke sametingsråd Muotka at nok er gjort.

– En skoleeier kan ikke peke på én enkelt ansatt, som en forklaring på hvorfor et system svikter. Det er jo en grad av personifisering av problem, sier Muotka.

I Norge er det nærmere 640 000 elever i grunnskolen. Bare 2400 av disse har opplæring i samisk – og rundt 100 av disse er igjen lulesamiske elever, ifølge Undervisningsdirektoratet.

– For lulesamiske barn er det veldig få språkarenaer og vi har enslige lærere som aldri får komme seg på kurs. De rundt 300 samise lærerne er mine helter, sier Muotka.