Hopp til innhold

Sametingsråd slo i bordet over Bodø kommunes samiskundervisning

– Det vekker sterke følelser og jeg gir klar beskjed om hva jeg mener om disse sakene, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Sametinget møter Bodø kommune

SØLJENE RISTET: Silje Karine Muotka (t.h.) slo i bordet i møtet med Bodø kommune når de diskuterte samisktilbudet.

Foto: Mette Ballovara / NRK

I møtet mellom Sametinget og Bodø kommune ble lulesamiske undervisningen diskutert. Da følte Muotka behov for å si ifra.

Søljene ristet på Muotkas sommerkofte. Hun hadde akkurat slått neven i bordet og kommunen ble vitne til en bestemt og lettere forarget samepolitiker.

Grunnen til oppgittheten fra Muotka var kommunens lærermangel.

Blant annet ble saken til Kaija (14) diskutert. Hennes lærer var blitt sykemeldt og 14-åringen fikk ingen samiskopplæring på et halvt år. Dermed sto sluttkarakteren hennes ved ungdomsskolen i fare.

Ingen vet sikkert hvor mange samisktimer 14-åringen gikk glipp av, men moren estimerer rundt 50 timer undervisning.

– Dette vil vi ikke akseptere. En uventet hendelse hos en ansatt kan ikke bidra til at elever blir uten undervisning. Dette må løses, sier Muotka til NRK etter møtet i august.

Kaija Amundsen

MISTET SAMISKTIMER: Kaija liker ikke at samiskundervisningen uteblir.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Skal ta tak i problemet

De som fikk skyllebøtten var kommunens ledelse som satt rundt møtebordet. Blant disse var ordfører Ida Maria Pinnerød (Ap) og undervisningssjef Tore Tverbakk.

Etter møtet sier Tverbakk til NRK at situasjonen er beklagelig og at de har prøvd å løse den.

– Jeg synes det er frustrerende å være i en situasjon der vi ikke har nok lærere. Vi har brukt veldig mange arbeidstimer på å få det her til. Det kan jeg forsikre, sier Tverbakk.

Tore Tverbakk.

UNDERVISNINGSSJEF: Tore Tverbakk.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Også ordføreren beklager situasjonen som Kaija havnet i.

– Jeg kommer til å be om jevnlig rapportering på hvordan det går på dette feltet. Jeg skal sørge for å ha en god dialog med samisk foreldrenettverk som kan si hvordan de opplever undervisningen, sier Pinnerød.

Kommunen opplyser om at de allerede har tatt tak. Rekrutteringen av samisklærere har ført til at de har ansatt en ny samisklærer med 100 prosent fast stilling fra 1. august.

Det er også inngått arbeidsavtaler med flere samisklærere i deltidsstillinger som gjør at Kaija får samisklærere dette skoleåret.

Sametinget og Bodø kommune samarbeid

MØTET: Silje Karine Muotka (NSR) og Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) representerte Sametingsrådet under møtet. Til venstre er Randolv Gryt, leder i komiteen for oppvekst og kultur i Bodø kommune sammen med ordfører i Bodø Ida Maria Pinnerød.

Foto: Maret Biret Sara Oskal / NRK

– De 300 samisklærerne er mine helter

Selv om Bodø kommune både beklager og har satt i gang tiltak for å bedre situasjonen, så mener ikke sametingsråd Muotka at nok er gjort.

– En skoleeier kan ikke peke på én enkelt ansatt, som en forklaring på hvorfor et system svikter. Det er jo en grad av personifisering av problem, sier Muotka.

I Norge er det nærmere 640 000 elever i grunnskolen. Bare 2400 av disse har opplæring i samisk – og rundt 100 av disse er igjen lulesamiske elever, ifølge Undervisningsdirektoratet.

– For lulesamiske barn er det veldig få språkarenaer og vi har enslige lærere som aldri får komme seg på kurs. De rundt 300 samise lærerne er mine helter, sier Muotka.

Korte nyheter

 • Kalaallit Nunaata nissonat stevdnejit Danmárkku stáhta

  67 nissona Ruonáeatnamis, dahjege Kalaallit Nunaatas, gáibidit buhtadusa Danmárkku stáhtas.

  Dat geavvá maŋŋá go Kalaallit Nunaatas biddjojedje spiralat máŋga duháha nissonii ja niidii vaikko eai leat diehtánge ahte leat ožžon prevenšuvnna.

  Kalaallit Nunaatas gohčodit dan vejolaš álbmotgoddimin, ja Dánmárkkus ges gohčodit dan vearredahkun muhto lei jurddašuvvon buorren áigumuššan.

  Vaikko spirala galggai suodjalit nissoniid de dat dávjá dagahii bákčasiid ja traumaid sidjiide.

  Nissonat gáibidit 300.000 ruvnno juohkehaččii buhtadussan. Dat geavvá ovdalgo dutkit leat geargan guorahallat ahte leigo lágalaš dahkku bidjat spirálaid nissoniidda.

  – Mun oaivvildan ahte gávdnojit doarvái duođaštusat, nu ahte mii sáhttit dál jo dadjat ahte leat geavvan lágarihkkumat, dadjá nissoniid bealušteaddji, Mads Pramming gii lea addán stevdnema stáhtaministtarii Mette Frederiksenii.

  Pramming oaivvilda ahte buhtadusášši ja dutkama sáhttet geavvat oktanaga, ja deattuha ahte eanaš nissonat leat eallilan olbmot ja danin eai sáhte guhká vuordit mearrádusa áššis.

  Son sávvá ahte Dánmárkku stáhta šállošit ja mieđihit vearredaguid.

  Dánmárkku radio (DR) dat lei vuosttaš mii muitalii ođđasa stevdnema birra.

 • Tidenes første kvenske animasjonsfilm

  Den 23. oktober får tidenes første animasjonsfilm med kvensk tale sin premiere. «Kivikylä» er basert på Agnes Eriksen sin kvenske barnebokserie «Kummitus ja tähtipoika» som handler om «steinguttene» som bor i Kivikylä, Steinbygda.

  Bak filmen står produksjonsselskap Siivet AS som blant annet er kjent for sin nyeste film «Mopeetila juurhiin – Med moped til røttene».

  Premieren skjer på Aurora kino i Laksen den 23. oktober kl. 19.00.

 • Nuorat bággehallet fárret go joatkkaskuvlii álget

  Les på norsk.

  – Ođđa bussefálaldat fylkkagielddas bággejit Unjárgga joatkkaskuvllaohpiid fárret, dadjá Unjárgga Bargiidbellodaga Hanne Noste.

  Golggotmánu 1. beaivvi ođasmahtii Snelandia busseruvttuid Finnmárkkus. Fylkkagieldda ođđa busseruvttuin váikkuhit joatkkaskuvllaohppiide geat orrot Unjárggas, oaivvilda Noste.

  Ovdal manai busse Vuonnabađas, Unjárggas, lagamus joatkkaskuvlii Čáhcesullui dii. 07:40, muhto dál manná busse dii. 08:30.

  – Dát dagaha stuorra váikkuhusat min gieldda nuoraide, dadjá Noste.

  Romssa ja Finnmárkku johtalus fylkkaráđđi, Agnete Masternes Hansen, čállá e-poasttas ahte sii áigot geahčadit makkár vejolašvuođat gávdnojit heivehit busseruvtto joatkkaskuvllaohppiid dárbbuid mielde.

  Gule busser Snelandia
  Foto: Erlend Hykkerud / NRK