Hopp til innhold

Silje (45) kan bli Sametingets neste president

Kampen om presidentvervet har startet.

Silje Karine Muotka

INGENTING KLART: Silje Karine Muotka sier at ingenting er klart ennå, men at hun har fått mange støtteerklæringer av flere lokallag.

Foto: Sametinget / Pressebilde / NRK

Kun én av 12 partier på Sametinget har innstilt presidentkandidat til sametingsvalget om et år.

En av dem som mer enn gjerne vil bli sametingspresident er Silje Karine Muotka.

– Jeg har sagt ja til å være kandidat for dette vil jeg virkelig, sier hun.

Aili Keskitalo og Silje Karine Muotka

NSR: Er dette den avtroppende og den påtroppende presidenten? På bildet ser du Aili Keskitalo og Silje Karine Muotka.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Muotka representerer det største partiet på Sametinget, Norske Samers Riksforbund (NSR). Hun er nåværende sametingsrådsmedlem.

Hun startet sin politiske karriere som 15 åring i Nesseby. Hun var opptatt av språk og manglende læremidler. Dette kastet henne inn i samepolitikken.

Hennes hjertesaker er blant annet styrking av samisk språk, og at samer skal føle at Sametinget er for dem.

– Dronningen trer av

Sametingspresident Aili Keskitalo i Norske Samers Riksforbund (NSR) trer av etter valget neste år.

Keskitalo har markert seg både nasjonalt og internasjonalt, og hun har satt spor etter seg, mener politisk kommentator.

– Dronningen i samepolitikken de siste ti årene har abdisert, og det etterlater et stort vakuum, mener politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim.

Fjellheim ser på Muotka som en verdig etterkommer.

– Hun er jo en veldig god kandidat, og hun er klart en person som har mulighet til å nå helt opp, sier Fjellheim.

Han sier videre at hvis han skulle satset pengene sine på noen i NSR, så ville han satset på Muotka.

skjalg fjellheim

STERK Kandidat: Skjalg Fjellheim mener at Muotka er en meget sterk kandidat til å overta presidentstolen.

Foto: Privat

– Det er vanskelig i dag å se at andre enn Muotka har en reell mulighet til å bli Keskitalo sin etterkommer, spår den politiske redaktøren.

Hun har lang erfaring som politiker og behersker kunsten å bygge bærekraftige allianser, sier Fjellheim.

Selv om Muotka nå er spurt, så har alle lokallag i NSR anledning til å komme med sine forslag før 15. oktober.

Det har vært fem sametingspresidenter på 31 år. Det er kun to partier som har hatt presidentvervet, NSR og Arbeiderpartiet (Ap).

Her kan du se dem:

Ole Henrik Magga var Sametingets første president

Ole Henrik Magga var president fra 1989 til 1997.

Sven-Roald Nystø

Sven-Roald Nystø (NSR) var sametingspresident fra 1997-2005.

Sametingspresident Aili Keskitalo utenfor Kautokeino Kirke i forbindelse med intervju om Mathias Larsen Hætta som lå i 111 år på Universitetet i Oslo, De Schreinerske samlinger.

Nåværende sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) var den tredje sametingspresidenten. Hun var president fra 2005-2007, samt 2013-2016.

Egil Olli

Egil Olli (AP) var sametingspresident fra 2007-2013.

Vibeke Larsen

Vibeke Larsen var sametingspresident fra 2016-2017. Først representerte hun Arbeiderpartiet, før hun i januar gikk ut av partiet og ble uavhengig.

Sametingpresident Aili Keskitalo utenfor Høyesterett i Oslo.

Aili Keskitalo har vært president fra 2017-2021.

Spørsmålstegn

Hvem blir sametingspresident i 2021?

Andre partier holder kortene tett

NRK har vært i kontakt med de fleste som kan tenkes å komme med presidentkandidater, men ingen av dem vil komme med noen navn ennå.

– Jeg ser bare NSR, Arbeiderpartiet og muligens Nordkalottfolket som vil komme med presidentkandidater, sier Fjellheim.

Han mener at Nordkalottfolket er blitt et spennende parti, som ser ut til å være det eneste partiet som kan kalles for et alternativ til NSR.

Arbeiderpartiet er i dag det nest største partiet på Sametinget, men de har ennå ikke kommet skikkelig i gang med nominasjonen.

Nominasjonskomiteen skal jobbe fram et forslag som skal vedtas på partiets samepolitiske konferanse i november.

Da vil vår president – og visepresident kandidat bli nominert, sier leder i Arbeiderpartiets samepolitiske råd, Inga-Lill Sundset.

Inga-Lill Sundset

ARBEIDERPARTIET: Inga-Lill Sundset er leder i Arbeiderpartiet samepolitiske råd.

Foto: Privat

Senterpartiet, som er det tredje største partiet, hadde Cecilie Hansen som sin kandidat sist, men heller ikke de er kommet noen vei. Hansen sier at de jobber med saken.

Korte nyheter

 • Katja Gauriloff ja su Jeʹvida filbmii bálkkasupmi

  Katja Gauriloff badadallan filbma «Jeʹvida» leat ožžon dovddastusaid.

  Gauriloff lea okta ovcci dáiddáris, gii oažžu «Kulttuurin Suomi»-bálkkašumi, muitala Yle Sápmi. Bálkkašumi árvu lea 15.000 euro.

  «Jeʹvida» filbma ja dan ovdii bargan eaktodáhtolaš bargit leat gis ožžon dán jagi Inarilaid teko dovddastusa. Anára gielda ákkastallá válljema dainna, ahte buktá oidnosii nuortalaš giela ja kultuvrra.

  Filmma veahkkin barge olu báikkálaččat eaktodáhtolažžan. Ovdal filbmemiid ollugat ohce filmma várás heivvolaš filbmenbáikkiid ja nuortalaš gálvvuid.

  Katja Gauriloff
  Foto: Vesa Toppari / Yle Sápmi
 • USA lacrosse-speallit olympiijagilvvuide eamiálbmogiid leavgga vuolde

  Riikkaidgaskasaš olympiija lávdegoddi lea dohkkehan, ahte Lacrosse galgá leat valáštallansuorgi olympiijagilvvuin jagi 2028 rájes.

  Dan oktavuođas háliidit Amerihká eamiálbmogat ovddastit iežaset álbmoga, ja levget iežaset leavggain.

  Presideanta Biden doarju dan.

  – Sin máttut leat hutkan dáid gilvvuid. Sii leat ovdánahttán dan. Sii berrešedje beassat oassálastit olympiijagilvvuin, lohká Biden CBS ođđasiidda.

  Lacrosse lea joavkuspeallu spáppain, man eamiamerihkálaččat leat doaimmahan ovdalgo vuosttaš vilgesolbmot jovde dohko.

  Innendørs lacrosse, Six Nations
  Foto: AP
 • Biden áiggošii njulget ovddeš vearrivuođaid eamiálbmogiid vuostá

  Ikte deaivvadii USA presideanta Joe Biden eamiálbmotnjunnošiiguin Washingtonas.

  Dán čoahkkimis son vuolláičálii šiehtadusa das ahte eamiálbmogiidda galgá šaddat álkit oažžut almmolaš ruhtadeami ja stuorát iešmearrideami mo dát ruđat galget geavahuvvot.

  Historjjálaččat lea stáhta politihkka gáržžidan eamiálbmogiid vuoigatvuođaid ja dagahan bissovaš ekonomalaš vahága sidjiide.

  Šiehtadusa bokte Biden áigu geahččalit njulget ovddeš vearrivuođaid Amerihká eamiálbmogiid vuostá.

  Joe Biden
  Foto: AP