Sikrer samiske studieplasser  

Regjeringspartiene og KrF er enige om å sikre sykepleierutdanning på samisk. Det er UiT og Samisk høgskole som skal samarbeide om de 25 deltidsstudieplassene. – Jeg er veldig glad for at vi får dette tilbudet, slik at samiske syke og eldre kan få hjelp og pleie på sitt morsmål, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.