Nytt utvalg for å sikre bruken av de samiske språkene

Kommunal- og moderniseringsdpartementet utnevnte fredag et utvalg som skal styrke de samiske språkene og sikre gode tjenester. Utvalget lover bedring.

Bård Magne Pedersen.

Konstituert fylkesmann i Troms, Bård Magne Pedersen skal lede språkutvalg utnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Foto: Harald Albrigtsen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utnevnte 9 representanter til å styrke de samiske språkene og sikre gode tjenester for den samiske befolkningen sist torsdag.

Styrke de samiske språkene og sikre gode tjenester

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier de med dette arbeidet vil styrke de samiske språkene og sikre gode tjenester for den samiske befolkningen. Den nye utvalgte utvalget skal gå gjennom gjeldende ordninger, tiltak og regelverk for de samiske språkene i Norge.

Leder for utvalget, konstituert fylkesmann i Troms Bård Magne Pedersen sier at det blir en spesiell utfordring å iverksette tiltak for lule- og sørsamisk språkene, som han har skjønt er i større fare enn det nordsamiske språket.

God kompetanse innad i utvalget

Leder for utvalget, Bård Magne Pedersen er ikke samisktalene, men sier at han kjenner godt til samisk som forvaltningsspråk, da han er fra Nordreisa og også jobbet hos fylkesmannen i Troms siden 1993.

-Som vi ser har vi bredt og godt sammensatt utvalg med stor kompetanse gjennom de medlemmer som er valgt ut, så jeg har god grunn til å tro at vi har gode folk med oss i de diskusjoenene vi skal ha framover, sier Pedersen. Utvalget skal ferdigstille sin rapport 15. februar 2016.

Samelovens språkregler må tilpasses nåtiden

Samelovens språkregler ble vedtatt i 1990 og regulerer samiske språkbrukeres rett til bruk av samisk i kontakt med det offentlige. Det har skjedd store endringer i organiseringen av offentlig sektor siden språkreglene ble vedtatt i 1990. Det er behov for helhetlig vurdering av regelverket om samiske språk, og ansvarsfordelingen mellom Sametinget og ulike deler av offentlig forvaltning.

Bård Magne Pedersen sier også at deres oppgave blir å jobbe fram et dokument som tar for seg nåtidens behov i det samiske samfunnet.

Ni representanter fra hele landet

Utvalget har følgende medlemmer: Leder, konstituert fylkesmann i Troms, Bård Magne Pedersen, Sorenskriver ved Indre Finnmark Tingrett, Finn Arne Selfors (nestleder), Varaordfører Ronny Berg fra Alta, Rådgiver Elin Fjellheim fra Engerdal, Ordfører i Tromsø Jens Johan Hjort, Politimester i Øst-Finnmark Ellen Katrine O. Hætta, Overlege Frøydis Nystad Nilsen fra Karasjok, Professor fra Kautokeino Jon Todal og stipendiat Ingga Lill Sigga Mikkelsen fra Tysfjord.

Hør intervju med Bård Magne Pedersen:

Bård Magne Pedersen