Sikre samiske kulturminner

Tromsø kommune og Sametinget er blitt enige om tiltak for å sikre samiske kulturminner på Finnheia på Kvaløya i forbindelse med Arctic center og Finnheia alpinlandsby.

Det er nødvendig å ta inn kulturminner og reindrift i en konsekvensutredning, sier konstituert leder for Byutvikling, Laila Falck.

Undersøkelser skal skje på barmark, og det betyr trolig utsettelse av byggingen av Arctic center.