NRK Meny

Sihtan čohkket sihkkeliid

Politiijadirektoráhta lea sihtan riikka politiijaguovlluid čohkket sihkkeliid, maid olbmot leat guođđán vai sáhttet dorvoohcciid sihkkeliin máhcahit ruovttoluotta Ruššii rastá rájá Storskogas. Čakčat sihkkelaste badjel 5000 dorvoohcci Ruoššas Norgii. Eiseválddit áigot dál sáddet eanebuid sis geat bohte Norgii, seamma geainnu mielde gokko bohte sihkkelii alde, dieđiha TV2.