Sier nei til ny fraværsgrense

I ettermiddag markerte flere engasjerte AUF-ungdommer motstand mot den nye fraværsgrensa.

Markerer at de er imot fraværgrensa

Ulrika Snowdon, Ørjan Pedersen og Thomas Grønnli Pettersen i AUF sammen med noen av ungdommene i Kautokeino som markerte at de er imot den nye fraværsgrensa.

Foto: Åse Pulk/NRK

Regjeringen vil innføre en ny fraværsgrense i videregående skole fra høsten, der man ikke kan ha mer enn ti prosent fravær i hvert enkelt fag. Unntaket er om man har gyldig dokumentasjon på fraværet. Den nye fraværsgrensen skal føre til mindre skulk.

Leder i Kautokeino AUF og styremedlem i Finnmark AUF Ulrika Snowdon var fornøyd med at et tyvetalls ungdommer hadde kommet til markeringa mot den nye fraværsregelen de arrangerte i Kautokeino i ettermiddag.

– Det er jeg glad for. Jeg ser mange fra AUF som er her, men også mange som jeg ikke har sett før. Jeg er glad over å se at det er så stort engasjement. Jo flere som viser at de er imot, jo mer oppmerksomhet vekker dette. Selv i en liten plass som Kautokeino vil man bli rammet av dette til høsten, hvis ikke man gjør noe med det.

– Rammer de som sliter psykisk

Snowdon forteller at mange gruer seg til å starte på videregående og mange gruer seg til å fortsette på videregående, fordi de er redde for fraværsgrensa og at det kommer til å ramme dem.

– Grensa kommer til å ramme de som blir syk og som ikke kan dokumentere fraværet. De som er skulkere, og som fraværsgrensa egentlig skal ramme, kan regne seg fram til hvor mye de kan være borte før de ikke får godkjent, men en som er blitt mobbet og ligger hjemme, kan ikke regne seg fram til det.

– Bør ikke videregående skole ha like strenge fraværsregler som man har i arbeidslivet?

– Nei, egentlig ikke. I ungdomstiden går man igjennom veldig mye følelses- og tankemessig. Mange blir utsatt for mobbing. Vi synes ikke det er greit å være borte, men man får ikke dokumentert alt og da synes vi ikke at man skal sette en fast grense på det.

Eli Karianne Vesterheim Hætta, Ulrika Snowdon og Ørjan Pedersen

Eli Karianne Vesterheim Hætta, Ulrika Snowdon og Ørjan Pedersen underskriver banneren

Foto: Åse Pulk/NRK

Tror flere vil droppe ut av skolen

Snowdon går siste året på videregående skole og den nye fraværsregelen kommer ikke til å ramme henne, men hun er likevel så engasjert i saken at hun gjerne streiker for å bli hørt.

– Jeg er glad for at den ikke rammer meg, men jeg er villig til å gjøre hva som helst for at fraværsreglene skal være som i dag. Hadde fraværsregelen vært nå, så hadde jeg vært utsatt og tror at jeg hadde strøket i et fag. Jeg tror at dette vil føre til at flere kommer til å droppe ut av skolen.

Underskrev banner

Kautokeino AUF hadde ordnet en banner med teksten «Nei til fraværsgrensa», som man kunne skrive under på hvis man er imot fraværsgrensa. En som skrev under var Eli Karianne Vesterheim Hætta, andre års elev på videregående skole og styremedlem i Kautokeino AUF.

– Jeg skrev under fordi jeg synes det er en viktig sak. Jeg vil støtte de som kanskje ikke har det så bra mentalt og ikke alltid klarer å komme på skolen, sier Vesterheim Hætta.

Ørjan Pedersen og Thomas Grønnli Pettersen i Finnmark AUF hadde også tatt turen til Kautokeino til markeringen.

– Vi synes det er viktig at ungdom viser engasjement i saken og gir en klar beskjed til kunnskapsministeren, sier Pedersen.

Brukes som bevis på motstand

Banneren som ungdom har underskrevet i dag vil bli brukt som bevis på at det også i Kautokeino er ungdom som er imot den nye fraværsregelen.

– Det kan brukes til flere ting, hvis vi skal stå utenfor Stortinget en dag, så kan vi dra fram banneren og vise støtten fra Kautokeino, sier Pedersen.

– Vi vil prøve å presse mer på og vise at vi faktisk er imot dette, og at det berører masse ungdommer som sliter for eksempel med psykiske problemer, sier Grønnli Pettersen, og påpeker at man ikke kan dokumentere alle psykiske problemer.

– Det er noen som ikke har det så greit og ligger hjemme på rommet sitt, og som ikke har hatt psykolog eller time hos legen. Jeg synes ikke det er på sin plass å presse dem til skolen. Jeg er imot skulking, men det finnes andre grunner til å ikke være i timene.