Sier ja til omstridt gruvedrift

Finnmarks største grunneier, Fefo, har i dag sagt ja til Nussirs gruvedriftsplaner i Kvalsund. Det fremkom på dagens Fefo-styremøte i Båtsfjord, der det ble knappest mulig flertall blant styremedlemmene i Finnmarkseiendommen ved hjelp av styreleder Raymond Robertsens dobbeltstemme. Sametinget og reindrifta mener gruvedrift vil være ødeleggende for både reindrift og miljøet i Repparfjord-området i Kvalsund.