Sier ja til nytt svømmebasseng til tross for store økonomiske utfordringer

Til tross for et salderingsbehov på over 12 millioner kroner på neste årsbudsjett, har Tana kommune likevel tatt seg råd til å bygge et nytt svømmebasseng i Tana bru.

Frank Martin Ingilæ på talerstol

– HAR IKKE VALG: Ordfører Frank Martin Ingilæ mener at Tana kommune egentlig ikke har råd til å la være med å bygge nytt svømmebasseng.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Den totale ramma for investeringsbudsjettet for perioden 2017–20 er på 64,4 millioner kroner, og ble vedtatt av Ap, SV, Árja, Samefolkets Parti og uavhengig representant Einar Johansen.

I dette inngår også nytt svømmebasseng på 25 meter i tilknytning til Flerbrukshallen.

PRISLAPP: 61 millioner kroner.

– Dette har vi ikke råd til, advarte Frps representant Reidar Varsi.

– Nye store investeringer betyr at vi må kutte tjenestetilbud andre steder, for eksempel til skoleformål. Kommunen sliter allerede med å betjene renter og avdrag på eksisterende lån, sa Varsi.

Frykter ROBEK-registeret

Han fryktet for at kommunen vil havne i ROBEK lista dersom investeringskostnadene øker utover dagens.

Monica Balto, Tone Orvik Kollstrøm og Reidar Varsi

KRITISK: Monica Balto (V), Tone Orvik Kollstrøm (H) og Reidar Varsi (Frp) advarer kommunen å foreta nye store investeringer som kan gå utover annen virksomhet i kommunen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk krise. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler, samt at lovligheten av budsjettvedtakene skal kontrolleres.

I Finnmark er Gamvik, Porsanger og Kautokeino registrert i ROBEK.

  • Se full oversikt over hvilke kommuner som er inne i ROBEK-registeret per dags dato (ekstern lenke): ROBEK-register

Avviser frykten

Men flertallet har ikke samme frykt.

– En investering i basseng for en kommune er ikke så dyr som det kan virke ved første øyekast, svarer ordfører Frank Martin Ingilæ.

Tidligere har han hevdet at kommunen ikke har råd til å bygge 25 meters basseng. Men nå har han en annen mening.

  • HØR:

– Hittil har vi bare sett dette som utgift. Men det vil også føre til inntekter, noe som vi ennå ikke har tatt med i regnestykket, svarer Ingilæ.

Han viser til Vardø hvor de årlige inntektene av bassengdrifta – ifølge ham – er på cirka 750.000 kroner

– Også vi vil få inntekter når drifta kommer i gang, forklarer ordføreren.

Ifølge ham vil kommunen i tillegg få nærmere 23 millioner kroner i tippemidler.

– Humoristisk

– Hva sier du til kritikken fra opposisjonen?

– Det virker nesten humoristisk, svarer ordføreren.

Og fortsetter:

–De samme partiene gikk for to år siden inn for å bygge et konkurransebasseng på 25 meter. Dette ville fått et veldig begrenset bruk, og ville også ha kostet mye mer. Kravet til konkurransebasseng er mye strengere enn til allsidig basseng som vi nå bygger, forklarer Ingilæ.

– Seida-bassenget er utdatert

Han mener at kommunen egentlig ikke har noen valg.

– Når svømmebassenget i Seida er utdatert, vil det nærmeste bassenget ligge langt unna. Dette ville ha ført til upraktisk svømmeundervisning for skolebarna, forklarer Ingilæ.

Tana kommune har allerede antatt et tilbud fra Norconsult AS på arkitekt- og rådgivningstjenester. Dette er et forprosjekt som skal pågå utover februar 2017.

Byggeprosjektet påregnes utlyst i februar 2017, og forventet byggetid er cirka ett år, slik at bassenget vil være i drift fra skoleåret 2017/2019, skriver prosjektleder Odd-Reidar Biti på kommunens nettside.