Hopp til innhold

Sier ikke nei til skjelettforskning

– Vi sier ikke automatisk nei til forskning av samiske skjeletter, sier Sametingets ekspert på området, Audhild Schanche.

Hodeskaller

Hodeskaller

Foto: NRK/Brennpunkt

Brennpunkt-programmet «Førsteretten» tirsdag konkluderte med at Sametinget sier nei til å sammenlikne DNA fra nålevende samisk befolkning og eldgamle samiske skjeletter. Det skriver Finnmark Dagblad .

– Ingen automatikk i hva man sier

– Sametinget sier ikke nei til noen forskningssøknader før man har sett dem på bordet, og vurdert både nytte, kunnskapsverdi og etiske standarder. Der er ikke noe som tilsier at Sametinget har en automatikk i hva man sier ja og nei til, sier Audhild Schanche til NRK.

Hun er Sametingets ekspert på området og ble intervjuet av Brennpunkt-redaksjonen, men ingenting av det kom med i programmet.

I dagens Finnmark dagblad forteller Brennpunkt journalisten, Astri Thunold, grunnen til dette.

– Etter at jeg hadde intervjuet Olli, bestemte Schanche seg likevel for å gi et intervju. Dette intervjuet bidro dessverre ikke til å klargjøre nærmere hva Sametinget mener vil være en akseptabel DNA-forskning på samiske skjelett. Ifølge Audhild Schanche finnes det altså heller ingen vedtak i noen av Sametingets organer som kan kaste lys over hva Sametinget mener om saken, sier Thunold.

Skjelettkomité

Schanche forklarer at hvis det er noen som vil forske på den skjelettsamlingen som befinner seg på Anatomisk institutt ved Universitetet i Oslo , så må de først henvende seg til skjelettkomiteen under de nasjonale forskningsetiske komiteene.

– Der vil det foretas en forskningsetisk vurdering og det vil gis en anbefaling. Dersom de får en vurdering på at dette er god og nyttig forskning, så må man også henvende seg til Sametinget. Sametinget legger stor vekt på skjelettkomiteens faglige vurderinger. Hvis de får en negativ tilråding fra skjelettkomiteen, så kan man likevel henvende seg til Sametinget og spørre om å likevel få tilgang, forklarer Schanche.

Hun forteller at Sametinget til i dag ikke har fått søknader som går på genforskning.

Korte nyheter

 • Mánát ja nuorat eai loavtte skuvllas

  Eanet mánát ja nuorat eai loavtte skuvllas. Lávdegoddi lea iskan geahččalemiid ja gáibádusaid mat gusket skuvlla raporteremii ja dokumenteremii, ja oasseraporta lea dál geigejuvvon máhttoministarii otne. Raporta čájeha ahte eanet nuorat eai loavtte skuvllas dál go dan maid ovdal leat bargan, ja sii vásihit eambbo givssideami ja vel noađi. Nuorat muitalit maid ahte skuvllas lea láittas ja ahte sii ballet vuolgit skuvllii.

  Skole. Føtter. Ungdom.
  Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK
 • Ohcan ruđa ealgadutkamii

  Norgga luonddudutkaninstituhta lea ohcan Birasdirektoráhtas 1,15 miljovnna doarjaga, viđa jahkásaš dutkanprošektii Romssa fylkkas, go áigot dutkat ealgga. Dutkamis leat gávcci suohkana Gaska- ja Lulli-Romssas, ja vel Statskog. Sii háliidit iskat movt ealga mátkkošta, ja nu fertejit bidjat GPS-mearkkaid ealggaide. Prošeavtta ollislašbušeahtta lea sullii guhtta miljovnna ruvnno.

  Elg langs veien
  Foto: Nils Mehren
 • Politiijat fertejit seastit ruđa

  Politiija lea gohčohallan effektiviseret ja seastit oktiibuot 242 miljovnna ruvnno dán jagi.

  Measta 25 proseantta dás lea njuolga geahpedeapmi, ja reasta ruđaid galget vuoruhit ja sirdit. Politiijaguovllut ožžot eambbo ruđa, ja politiijat galget eambbo leat oidnosis ja áigot vel ásahit ođđa politiijabálvalusbáikkiid.

  Dát mielddisbuktá ahte Politiijadirektoráhtta oažžu 61 miljovnna ruvnno unnit go diibmá, nu dieđiha direktoráhtta.

  Politi Arendal
  Foto: Vetle Hjortland / NRK