Ser på menneskene bak

Tirsdag blir det et større seminar for reindriftsutøvere og andre interesserte om hvilke belastninger og påkjenninger reindriftsutøvere utsettes for i yrket.

Folk på vidda ser på reinsdyr.

Illustrasjonsbilde til saken.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Seminaret har fått tittelen, «Reindrift- Hva med menneskene bak?».

Det er IA-rådet for Finnmark, som i samarbeid med Samisk høgskole og Norske Reindriftsamers Landforbund, NRL inviterer til dette seminaret, på Diehtosiida i Kautokeino, tirsdag 3. april.

Ikke bare kjøttproduksjon

IA-rådet for Finnmark, Samisk høgskole og NRL mener at reindrift ikke bare er en kulturøvelse og kjøttproduksjon, det står også mennesker bak.

Her vil det bli forelesninger om hvilke belastninger og reindriftsutøvere utsettes for i drifta. Et tema vil være hvordan reindriftsutøverne best kan mestre belastningene og påkjenningene de utsettes for.

Konflikter i næringen

Reindriftsutøvere skal få vite om rettigheter til sykepenger og sosialstønad, det blir tatt opp saker om ulykker og skader i reindriftsnæringen, men også om stress og håndtering av stresset.

Jurist André Karlsen har forelesning om Samisk sedvane, faktor som virker konflikthemmende, mens Roald Bjørklund, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, har forelesningen, hvordan hindre at konflikter utarter seg.

Korte nyheter

  • ON bivddii bissehit Fovsen huksema

    Golbma jagi áigu bivddii ON Norgga bissehit bieggafápmu huksemiid Jorpetjahkes Fovsenis, muhto politihkkarat válljejedje joatkit huksemiin. Ášši lea ain ON beavddis.

    – Maid ráđđehus ja huksejeaddjit dál barget bieggafápmorusttegiin várra mearrida maid ON dahká viidáset, dadjá Norgga árktalaš universitehta professor Mattias Åhren.