Hopp til innhold

–Hvor er hjertene våre?

KARIGASNIEMI (NRK): Finske Seppo Härkönen (60) ønsker å åpne motellet sitt for 30 syriske flyktninger i en liten samisk bygd et steinkast unna norskegrensa.

Seppo Harkonen

Seppo Härkönen har mulighet til å ta imot 30 syriske flyktninger en liten samisk bygd kun få meter fra Norge. – Vi må vise hjerterom, sier han.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Jeg satt og så på tv-bilder og tenkte «herregud, hvor er hjertene våre, vi må hjelpe folk som er i nød!»

Seppo Härkönen snakker, som mange andre de siste dagene, om bildene av den tre år gamle syriske flyktningen som ble skylt opp på en strand i Tyrkia. Gutten het Aylan Kurdi, og ble i dag gravlagt i hjembyen Kobani i Syria sammen med broren og moren.

Det gjorde inntrykk. Nå vil 60-åringen hjelpe.

Den samiske bygda Rovasuvanto i Finland ligger like ved grenseovergangen til Norge, og kun to mil fra Karasjok. Der eier Seppo Härkönen et motell med 10 rom og fem hytter. De stiller han nå til disposisjon til syriske flyktninger.

Syriske Aylan (3) bæres bort etter å ha blitt skylt i land på Bodrum

Dette bildet av 3 år gamle Aylan har fått mange til å innse alvoret og omfanget av situasjonen.

Foto: Ap

Finlands nordligste

– Dersom jeg kan hjelpe mennesker som er i nød og opplever dramatiske døgn på flukt, gjør jeg det med hjertevarme, forteller Härkönen til NRK.

Rovasuvanto er en liten, finsk samisk grend hvor det bor i underkant av ti personer rett over grensen fra Norge. Den befinner seg i Finlands nordligste kommune som også innehar det laveste innbyggertallet.

Nå oppfordrer finlenderen andre sambygdinger til å gjøre det samme.

Karigasniemi

Her i Rovasuvanto, rett på grensa til Norge, mener Seppo Härkönen at han har plass til 30 syriske flyktninger.

Foto: Google Maps

– Mange norske politikere er imot å ta imot flyktninger. Hva tenker du om det?

– Jeg var selv også av den oppfatning at vi ikke burde. Men så prøvde jeg å se for meg selv i samme desperate situasjon. Hvem skulle da hjulpet meg?

Härkönen har allerede vært i kontakt med Utsjoki kommune i Finland, som han mener har endret mening om det å ta imot syrere. Han håper derfor at hans motell kan være et godt bidrag i kommunen, og oppfordrer familier i området til å gjøre det samme.

– Det er bedre å hjelpe ett menneske i nød, enn å la være, avslutter han.

Korte nyheter

 • 1,3 millijovnh Nøørjesne jiejkieh

  1,3 millijovnh almetjh Nøørjesne ij vientieh almetjh maehtie klijmajorkestimmien jeatjahtehtieh, akte orre EU-rapporte vuesiehtamme. Medtie 12.000 almetjh Nøørjeste, Irlanteste, Italijaste, Tysklanteste jïh Englanteste meatan pryövenassesne man nomme PERITIA.

  Professore Cathrine Holst jïh dotkije Torbjørn Gundersen tuhtjiejægan rovnege dan gellie Nøørjesne jiejkeminie dan bijre. Gåabpatjahkh pryövenassine barkeminie. Gundersen ij daajra manåvteste dan gellie Nøørjesne jiejkieh, bene daelie dah tjuerieh goerehtidh jïh vuejnedh jis dah maehtieh naan vaestiedassem gaavnedidh.

 • Terrengbrann i Nesseby

  Brannvesenet rykket ut til brann i terreng ved Holmvatnet i Nesseby rundt klokken 01:40 natt til søndag. Det skal være et lynnedslag som er årsaken til brannen. Skogbrannhelikopter ble rekvirert og klokken 06:50 jobbes det fortsatt med å slukke brannen.

 • SAS-raarahtallen jåerhkieminie

  SAS-raarahtallen måantan jåerhkieminie. Aejkiemieriem tsåahka 11 daenbiejjien lij, mohte dah ij sïemies sjidtieh. SASen girtieh ojhte dan hïeljien haelehten.

  Det er fare for pilotstreik i SAS
  Foto: Ismail Burak Akkan / NRK