NRK Meny
Normal

Fortsatt nei til vårjakt på ender i Kautokeino

Etter møtet mellom Sametinget og Klima- og miljøverndepartementet tirsdag, er det avklart at norske miljøvernmyndigheter fortsatt sier nei til permanent vårjakt ender i Kautokeino.

Thomas Åhren

Sametingsråd, Thomas Åhren tok opp spørsmålet om vårjakt på ender som en permanent ordning i Kautokeino med klima- og miljøverndepartementet. Departementet sier fortsatt nei til permanent vårjakt i Kautokeino.

Foto: Heaika Nilsen Skum / NRK

Sametingsrådet er denne uke i Oslo, hvor de møter de ulike departementer til politiske samtaler om samepolitiske saker. På tirdagens møte tok Sametinget opp spørsmålet om vårjakt på ender i Kautokeino som en permanent ordning.

–Svaret vi fikk fra departementet var at de ikke er klare til å innføre vårjakt på ender i Kautokeino som en permanent ordning, sier Sametingsråd, Thomas Åhrén.

Han sier departet vil beholde samme ordning som dag også for neste jaktsesong, som betyr det samme type og antall fugler samt samme områdefordeling av jakta.

Er vårjakt på ender i Kautokeino så viktig at Sametinget mener ressursbruken kan forsvares, sametingsråd, Thomas Åhrén?

–Sametinget må prioritere både små og store saker, som urfolkssaker, men samtidig må vi også prioritere gamle samiske tradisjoner, og overføring av tradisjonskunnskaper til neste generasjon, sier Thomas Åhrén.

Hør Thomas Åhrén her: