Sp-topper: – Vi har ikke gjort noe galt

Sp-politikere avviser at det er drevet «cowboy-virksomhet» på Sametinget.

Hans Ole Eira

INGEN GOD FØLELSE: Sametingsråd Hans Ole Eira slår tilbake mot egne partifeller.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Nå forteller Sp-toppene på Sametinget, Hans Ole Eira og Elisabeth Erke, sine versjoner av bråket som har oppstått i partiet.

– Det påstås at jeg og Elisabeth har drevet «cowboy-virksomhet». Jeg kan bare si at vi hittil har fulgt alle lovlige og demokratiske prosesser, sier Eira til NRK.

Også Elisabeth Erke slår tilbake påstandene om at hun og Eira handlet i strid mot Senterpartiets styrende organer i forbindelse med valget av Eira som rådsmedlem.

– Jeg vil med dette avvise alle påstander om kupp. Jeg har det veldig godt inn i meg, sier Erke til NRK.

– Må kastes ut av partiet

Frank Valø hevdet i forrige uke at Erke og Eira begikk «maktovertredelse» da de ikke fulgte avgjørelsen til Sps samepolitiske råd (SPR).

Han mente Sp måtte kaste de to ut av partiet. Valø er leder i partiets samepolitiske råd i Troms (Gáisi valgkrets).

SPR gikk inn for at Svein Oddvar Leiros skulle velges inn i sametingsrådet.

Hans Ole Eira sier påstandene om kupp og «maktovertredelse» har vært tunge å svelge.

– Spesielt når dette kommer fra dine egne partifeller. Det gir ingen god følelse, sier han til NRK.

Han har ikke vurdert å trekke seg på grunn av kritikken fra visse deler i Sp.

– Jeg har blitt lovlig valgt inn i Sametinget av folket for å fremme Senterpartiets politikk. Etter det er jeg utnevnt av presidenten til å være et av hennes rådsmedlemmer, sier han.

Eira sier at mange har glemt eller ikke vet at verken SPR eller Sps sametingsgruppe utnevner medlemmer til sametingsrådet.

– Det er det sametingspresidenten som gjør, sier han.

Han viser også til at han for to år siden ble utnevnt av daværende president Aili Keskitalo.

– Ettersom jeg også nå ble foreslått av vår parlamentariske leder, og senere valgt som rådsmedlem av presidenten, så må jeg ha gjort noe riktig og at jeg har tillit hos presidenten, sier han.

Eira sier han nå håper på ro i Senterpartiets samefløy slik at de kan gjennomføre politikken.

Guovddášbellodaga-drámá

Guovddášbellodaga (Gb) sámepolitihkkárat leat riidališgoahtán gaskaneaset. Gii galggai beassat sámediggeráđđái? Dál gáibidit soames Gb-njunušpolitihkkárat ahte dálá ráđđelahttu ja parlamentaralaš jođiheaddji lihcohalloba. Dál moaitá Gáisa válgabiire Gb-jođiheaddji sámediggepresideantta go ii váldán vuhtii dan gean Gb dáhtui sámediggeráđđelahttun.

– Har ikke myndighet til å overstyre

Over en to siders redegjørelse skriver Erke om bakgrunnen for det som nå har skapt strid i Senterpartiet.

– Jeg vil minne om at SPR ikke har myndighet til å overstyre eller instruere sametingsgruppa, skriver hun.

Elisabeth Erke

SLÅR TILBAKE: Elisabeth Erke er parlamentarisk leder på Sametinget for Sp.

Foto: Nelly Engstöm / NRK

Erke kritiserer prosessen i forbindelse med forhandlingene Sp hadde med NSR og Flyttsamelista.

– Det manglet informasjon, referater, tidslinje og dermed forankring. Slikt danner ikke nødvendigvis det beste grunnlaget for tillit eller samarbeid, skriver hun.

Erke forteller at hun 10. oktober sendte forslag om at Hans Ole Eira skulle velges inn i sametingsrådet. Fire dager senere, 14. oktober, finnes det ifølge Erke ingen forslag på andre kandidater.

– To timer etter at sametingsgruppa har hatt gruppemøte, som foreslår og vedtar Hans Ole Eira som rådsmedlem, kommer det første referatet fra SPR. Her kommer det fram at de foreslår samepolitisk rådsleder Svein Oddvar Leiros som kandidat til sametingsrådet.

– Men da er allerede avgjørelsen tatt, og saken fra min side avsluttet. Dagen etter blir påtroppende sametingspresident formelt informert, skriver Erke i redegjørelsen.

Blir i partiet

Selv om fremtredende Sp-politikere ønsker å ekskludere Erke og Hans Ole Eira, tar Erke dette med ro.

– Jeg har heller ingen planer om å melde meg ut av Sp, sier hun til NRK.

Erke skriver at kampen om roller i politikken er en kjent sak.

– I denne sammenhengen var det flere som ønsket seg inn i rådet. At prosessen med utvelgelse ikke ble god, får vi ta til etterretning og lære av. Som parlamentarisk leder har jeg ingen problemer med resultatet vi har i dag, skriver hun.

Sametingspresident Silje Karine Muotka har ikke svart på NRKs spørsmål om hun visste at Senterpartiet ville ha Svein Oddvar Leiros som sametingsråd.

Men ifølge Hans Ole Eira informerte Leiros selv presidenten at han ikke lenger var kandidat til sametingsrådet etter avgjørelsen i sametingsgruppa.

Da Muotka presenterte sin nye «regjering» 18. oktober, sto Hans Ole Eira fra Sp sammen med henne.

Presidenten gjentar at dette er en sak for Sp.

– Som president forholder meg til at vi har en avtale, og at vi fra vår side har oppfylt avtalen fullt ut, skriver Muotka i en SMS til NRK.

Korte nyheter

 • Searvá prinseassa ávvudeapmái

  Sámedikke dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen ovddasta sámedikki lihkusávaldatdeputašuvnnas Šloahtas bearjadaga. Lea Gonagas Allavuođa Prinseassa Ingrid Alexandra 18 jagi beaivvi oktavuođas dát doalut. Gonagaslaš hoavva dat lea bovden almmolaš Norgga ovddasteddjiid lihkusávaldatdeputašuvdnii Šlohttii, masa Sottinen de searvá.

  Prinsesse Ingrid Alexandra
  Foto: Ida Bjørvik / Det kongelige hoff
 • Šaddá Sami Music Week

  Lágideaddjit leat plánemin dán jagi Sami Music Week doaluid Áltái, mat bistet golbma beaivve. Guovvamánu 10. beaivve álget doalut ja sii eai leat sáhttán luoitit prográmma go leat čuvvon mo koronaeastadandoaimmaid hárrái šaddá. Nu lohká lágideddjiid beales Klemet Anders Buljo dáid doaluid birra. -Mis boahtá fargga olles prográmma dieid beivviide, lohká Buljo.

  Disse artistene er alle nominert til pris under Sami Music Awards
  Foto: Helene Mørken, akam1k3, Karoline Bjørhei, Knut Åserud
 • Niehkostipeandda evttohas

  Nuorra sámi artista okta 400 nuoras Norggas gii dán jagi niehkostipeandda, Drømmestipendet 2022 sáhttá vuoitit. Guovdageaidnulaš Elina Ijäs lea nuorra sámi artista ja lávllačálli, gii lea evttohas gilvvus mas kulturdoaimmaheaddjit miehtá Norgga leat mielde. 50 evttohasa fidnejit niehkostipeandda mas galget fuomášuvvon lágašguovllus ja olles rikkas, dasa lassin fidne juohke stipeanddavuoiti 30.000 kruvnna. Lea Norsk kulturskoleråd ja Norsk Tipping mat juhket stipeandda mas boahttemánus árvvoštallagohtet evttohasaid. De miessemánus ja geassemánus álmmuhit dan 50 vuoiti.

  Drømmestipendet
  Foto: Skjermdump