Hopp til innhold

Sp-samene krever at Fosen-turbinene rives

Fosen-saken debatteres på Senterpartiets landsmøte i helga.

Senterpartiets sametingsgruppe etter statsministerbesøket i Karasjok.

STØTTER RIVING: Senterpartiets sametingsgruppe samlet etter statsministerbesøket i Karasjok i forrige uke. – Riv ned de ulovlige vindturbinene på Fosen, krever de.

Fredag morgen starter Senterpartiets landsmøte i Trondheim.

En av sakene som tas opp i landsmøtets generaldebatt er oppfølging av Høyesteretts dom i Fosen-saken.

Generaldebatt er alminnelig drøfting av prinsippene ved en sak, ikke detaljene, eller en debatt om hovedsynspunktene i en sak.

Det er Lill-Therese Holm Varsi som fremmer saken for landsmøtet.

– Jeg støtter det synet som samene på Fosen står for. Det vil si at vindturbinene må rives, sier Holm Varsi.

Lill-Therese Holm Varsi

STØTTER RIVING: Lill-Therese Hom Varsi støtter Fosen reineiernes krav om å rive 151 vindturbiner på Fosen i Trøndelag.

Foto: Privat

En enstemmig Høyesterett fastslo den 11. oktober 2021 at Olje- og energidepartementets vedtak om konsesjon for Roan og Storheia vindkraftverk er ugyldig.

Høyesterett mener utbyggingen krenker reineiernes rettigheter etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.

Les også: Aktivister er klare for å aksjonere på nytt i Fosen-saken

Ella Marie Hætta Isaksen og Gina Gylver på tilhørerbenken i Stortinget når Olje- og energiminister Terje Aasland redegjør for Stortinget om Fosen-saken.
Ella Marie Hætta Isaksen og Gina Gylver på tilhørerbenken i Stortinget når Olje- og energiminister Terje Aasland redegjør for Stortinget om Fosen-saken.

Aasland: Høyesterett krever ikke riving

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) mener dommen fra Høyesterett ikke gjør det klart at vindturbinene må rives, slik reindrifta og aktivister krever.

– Dommen betyr heller ikke at konsesjonene til vindkraftverkene på Storheia og Roan har falt bort. Inntil nye vedtak kommer på plass, drives vindkraftverkene i henhold til de opprinnelige konsesjonene. Vindkraftselskapene gjør derfor ikke noe ulovlig, påpeker Aasland.

Olje- og energiminister Terje Aasland

TURBINENE SKAL STÅ: Olje- og energiminister Terje Aasland fortalte Stortinget at energibehov var bakgrunnen for Fosen-utbyggingen. Han mener at departementet hele tiden har forsøkt å ta hensyn til reindriftssamenes interesser og behov.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) talte til Sametinget torsdag i forrige uke.

Han kommenterte også regjeringens oppfølging av Fosen-dommen.

– Det har tatt for lang tid. Vi vil gjøre det vi kan for å endre det.

Statsminister Jonas Gahr Støre på talerstolen i Sametinget torsdag
Foto: Jan Langhaug

INGEN KONKRETE TILTAK: Statsminister Jonas Gahr Støre sa på Sametingets talerstol at regjeringen tar Fosen-dommen på alvor. Han hadde imidlertid ingen forslag om konkrete tiltak å komme med.

Foto: Jan Langhaug / NTB

Han la ikke frem konkrete tiltak for oppfølging av dommen, men forsikret at regjeringen skal følge opp dommen.

– Jeg understreker her, fra Sametingets talerstol, at vi tar vårt ansvar på alvor. Vi jobber grundig, og så raskt som mulig, for å følge opp dommen fra høyesterett.

Les også: 500 dager siden Fosen-dommen: Demonstrerer i departementet

Ella Marie Hætta Isaksen Stortinget
Ella Marie Hætta Isaksen Stortinget

– Støre med tomme ord og ingen løfter

Senterpartiets sametingsgruppe er skuffet over statsministerens besøk og hans tale til den samiske befolkningen, skriver gruppa i en pressemelding.

– Statsminister Jonas Gahr Støre kom tomhendt med tomme ord. Etter besøket føler vi oss både tom og ignorert, sier fungerende parlamentarisk leder for Senterpartiets sametingsgruppe Kirsten Inger Anti.

Lederen i Sps samepolitiske råd, Svein O. Leiros, mener at mange nok er skuffet over statsministerens tale.

Svein Leiros

STØTTER RIVING: Lederen i Sps samepolitiske råd, Svein O. Leiros, mener det har gått altfor lang tid uten at Fosen-dommen har ført til konkrete tiltak.

Foto: Malene Gaino Buljo / NRK

– Jeg tror flere hadde forventninger om at han ba om en offentlig unnskyldning for hvordan regjeringen har håndtert Fosen-saken. Om hvordan det kunne gå så langt at samisk ungdom måtte aksjonere før regjeringen tok kontakt med Fosen-samene. Det vil si over 500 dager etter høyesterettsdommen, sier Leiros.

Les også: Hets og trusler etter Fosen-saken: «En rifle pekt på dere»

Fosen-aksjonister får drapstrusler på TikTok
Fosen-aksjonister får drapstrusler på TikTok

Vil jobbe politisk

Ap og Sp danner sammen en mindretallsregjering.

Lill-Therese Hom Varsi sier hun vil jobbe politisk for å endre både sitt eget partis og regjeringens syn på Fosen-saken.

– Regjeringen mangler reindriftskunnskap i denne saken. Derfor burde de bruke landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) som rådgiver. Da vil de kunne fatte vedtak som er i tråd med folkeretten, foreslår Holm Varsi.

Sandra Borch

REINDRIFTSKUNNSKAP: Landbruks- og matminister Sandra Borch har god kunnskap om reindrift, mener Lill-Therese Hom Varsi.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Slike saker som Fosen-saken viser hvor viktig det er å jobbe politisk. Ved hjelp av iherdig politisk innsats har vi klart å snu meningen til Trøndelag Sp. For drøye to uker siden vedtok Trøndelag Sps årsmøte en støtteerklæring for Fosen-samene, forklarer Holm Varsi.

Deler av resolusjonen til Trøndelag Sp:

«Trøndelag Sp mener at høyesterettsdommen må følges opp raskt. Staten må gå i dialog med samiske interesser og fatte et nytt vedtak i tråd med dommen, hvor tilfredsstillende avbøtende tiltak blir iverksatt slik at vindkraftutbyggingen ikke krenker reineiernes rettigheter.»

Les også: Landbruksministeren lover å bringe reindriftas syn til regjeringen i Fosen-saken

Sandra Borch og Leif Arne Jåma
Sandra Borch og Leif Arne Jåma

Korte nyheter

 • Bistevaš gulahalli TILas

  Diibmá lei Sigbjørn Skåden vuosttaš geardde gulahalli dahje speaker sámegillii ruovttučiekčamis ja dán jagi galgga son maid gullot bistevaš sámegielat gulahallin Romssa Arenas:

 • Lágidit beassášdoaluid Sirpmás

  Sirpmá gilisearvi lágida vuosttas háve beassášdoaluid Sirpmá giliviesus lávvardagas gitta boahtte duorastahkii. Doaluid gohčodit sii Gákšu filbma- ja dáiddafestiválan. Okta lágideaddjin Tormod Varsi muitala, ahte olbmot leat váillahan sin guvlui beassášdoaluid.

  Guldal olles jearahallama:

 • Evakuerer flere steder i Troms

  Politimesteren i Troms har besluttet å evakuere innbyggere i deler av områder på Breivikeidet, i Oldervik og på Vasstrand i Troms, opplyser politiet i en pressemelding.

  Evakueringen skjer på grunn av økende snøskredfare, og gjelder i alt 13 boenheter.

  I pressemeldingen opplyser politiet at de tror evakueringen vil stå seg de kommede 48 timene, på grunn av værprognosene.