NRK Meny
Normal

Sp vil åpne for jakt på kongeørn

Senterpartiet(Sp) fremmer i dag forslag i Stortinget for å redusere rovdyrproblemene i reindriftsnæringen.

Drept reinkalv

DREPT: Reineieren fant denne reinkalven i live, men måtte avlive den på grunn av skadene. Kongeørn skal ha forårsaket skadene.

Foto: John Inge Eira

– Vi mener at rovdyrpolitikken er en stor belastning for reindriftsnæringen både i sørsamiske og i nordsamiske områder. Derfor er det på tide å gå gjennom den på nytt, sier Marit Arnstad.

Marit Arnstad

Marit Arnstad

Foto: Senterpartiet

Arnstad, som er Senterpartiets parlamentariske leder, mener dagens bestandstall for kongeørn er uklar, og sier det er viktig å få tallet så nøyaktig som overhodet mulig for å få en oversikt over hvor mange ørn det er mulig å ta ut.

Ifølge dagbladets tall fra Miljødirektoratets rovbase, som fører statistikk over reineiererstatninger har norske reineiere tapt totalt 100 000 dyr i 2013. Totalt fikk reineiere erstatning på drøye 20 000 av tapene, og over 4500 av disse tapene, kommer ifølge statistikken fra kongeørn.

Sp vil åpne for jakt på kongeørn

Senterpartiet mener at dersom bestandstall for kongeørn er mer enn det som er fastsatt av norske myndigheter, er det på tide å åpne for jakt på kongeørn. Den har vært totalfredet i Norge siden 1968.

– Det er på tide å gå gjennom rovdyrpolitikken og se på hva slags konsekvenser angrepene av kongeørn har for næringen, sier Arnstad.

Hun understreker at det ikke bare er ørn som skaper problemer for reindriften.

– Vi har jobbet med dette forslaget lenge, som også omfatter endringer i rovdyrpolitikken når det gjelder jerv og bjørn.

Bilder av døde kalver

Marit Arnstad sier at hun har sett noen av de bildene som reineierne har publisert på sosiale medier.

– Jeg har sett flere bilder av reinkalver som er skadet etter kongeørn-angrep. Dette styrker bare behovet for å sette igang tiltak for å ta ut mer jerv og kongeørn, sier hun.

Facebook og andre sosiale medier fylles opp av bilder og videoer som reineiere tar av døende og døde kalver.

Statens naturoppsyn(SNO) godkjenner ikke bilder eller videoer som reineiere tar av kadavre. Kravet er at de opplyser funnsted, og at SNO selv oppsøker kadavrene eller at reineiere bringer disse til fremvisning.

John Inge Eira

John Inge Eira

Foto: Jan Tore Trysnes / NRK

Reineier John Inge Eira fra Kautokeino er en av de som har publisert bilder på Facebook. Han håper også at forslaget til Sp blir godt mottatt av de andre Stortingspartiene.

– Det er godt å høre at rovdyrpolitikken blir vurdert på nytt, fordi den gjeldende politikken er veldig dårlig for reindriftsutøverne. Vi mister massevis av rein til rovdyrene.

– Norge må se bildene for å skjønne alvoret

Ellinor Marita Jåma

Ellinor Marita Jåma

Foto: Vaino Rensberg / NRK

Lederen i Norges reindriftssamers landsforbund(NRL,) Ellinor Marita Jåma, er glad for at Senterpartiet tar tak i saken. Jåma legger ikke skjul på at hun har hatt direkte dialog med Sp-politikeren Marit Arnstad, og at hun også tok kontakt med Dagblad-journalist for å få saken mer belyst.

– Jeg har drevet med oppsøkende virksomhet. Dette er ikke et lokalt problem. Det er viktig at lokale medier også dekker dette, men resten av Norge må også få innblikk i hvordan næringen har det. Se på bildene, for dette er en tragedie, sier Jåma.