– President Muotka har begynt å miste sin ærlighet

Bråket i Senterpartiet fortsetter. Nå trekkes også sametingspresidenten inn i konflikten.

bonde

KREVER EKSKLUSJON: Frank Valø er leder for Senterpartiets samer i Troms.

Foto: Eric Kama Steinberg / NRK

– Silje Karine Muotka har begynt å miste sin ærlighet til det å opptre politisk korrekt overfor et demokratisk system.

Det sier Frank Valø til NRK. Han er leder i Senterpartiets samepolitiske forum i Gáisi valgkrets i Troms.

Han står fortsatt fast ved at Sps parlamentariske leder på Sametinget, Elisabeth Erke og sametingsråd Hans Ole Eira, må kastes ut av partiet.

– Hvis det ikke blir en eksklusjon i sånne stygge saker, så har ikke Senterpartiet noe å gjøre i samepolitikken. Da kan vi bare legge ned det politiske arbeidet i Sametinget, sier Valø.

Han mener Muotka ikke tok hensyn til hvem Sp ville ha som medlem av Sametingets «regjering» – sametingsrådet.

Etter valget forhandlet Norske Samers Riksforbund (NSR), Sp og Flyttsamelista seg fram til et flertallssamarbeid.

Frank Valø sier partiets øverste myndighet i slike saker – Senterpartiets samepolitiske råd (SPR) – sendte en enstemmig innstilling til sametingspresidenten.

Her sto det at Svein Oddvar Leiros skulle velges inn i sametingsrådet fra Sp.

– Dette stiller også veldig strenge krav til Muotka, og hennes måte å behandle demokratiet på, sier Valø.

Han understreker at det ikke er noen tvil om at den formelle utnevningen av rådsmedlemmer skal foretas av presidenten.

– Samtidig er det heller ingen tvil om at det ble forhandlet om navn som flertallskonstellasjonen var blitt enige om, og dette må også Silje Karine Muotka forholde seg til, sier Valø.

Sámegillii:

Guovddášbellodaga-drámá

Guovddášbellodaga (Gb) sámepolitihkkárat leat riidališgoahtán gaskaneaset. Gii galggai beassat sámediggeráđđái? Dál gáibidit soames Gb-njunušpolitihkkárat ahte dálá ráđđelahttu ja parlamentaralaš jođiheaddji lihcohalloba. Dál moaitá Gáisa válgabiire Gb-jođiheaddji sámediggepresideantta go ii váldán vuhtii dan gean Gb dáhtui sámediggeráđđelahttun.

Derfor valgte presidenten Eira

President Silje Karine Muotka svarer i en e-post til NRK at samarbeidsavtalen mellom de tre partiene, regulerer at partene kan fremme forslag til verv.

– Det kom to forslag, et fra sametingsgruppa til Sp og et fra samepolitisk råd i Sp, skriver hun.

Hun viser til at en av kandidatene som var foreslått, Svein Oddvar Leiros, trakk sitt kandidatur.

– Det har jeg forholdt meg til, skriver hun.

Sametingspresident Silje Karine Muotka

PRESIDENTEN: Silje Karine Muotka.

Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK

Muotka er forelagt uttalelsene til Valø, men kommenterer ikke utsagnet om at hun «har begynt å miste sin ærlighet».

Om hvorfor hun valgte Hans Ole Eira skriver hun.

– Han kjenner jeg fra sametingsrådet tidligere, og han har kunnskaper og ferdigheter til å videreføre arbeidet. Så hadde Svein Leiros ringt meg og informert om at han ikke var kandidat til vervet.

I e-posten skriver hun også:

– Jeg forventer nå at det ryddes opp i dette hos vår samarbeidspartner, og jeg vil presisere at de øvrige partene i samarbeidet har oppfylt avtalen som vi har inngått.

– Hva om Støre hadde valgt Borten Moe og ikke Vedum?

Frank Valø sammenligner det som skjedde med valget av sametingsråd med valget av statsråder til Ap-Sp-regjeringen.

– Statsminister Jonas Gahr Støre ville aldri ha utnevnt for eksempel Ola Borten Moe til finansminister hvis han visste at Senterpartiet gikk inn for Trygve Slagsvold Vedum. Men sametingspresidenten har ikke brydd seg om hva Senterpartiets forhandlingsutvalg og SPR hadde bestemt om valget av sametingsråd fra Senterpartiet, sier han til NRK.

Til dette svarer Muotka.

– Sametinget er ikke Stortinget, men jeg registrerte også før regjeringen ble presentert at statsministeren oppfordret Vedum til å ta rollen som finansminister. Slike ting kan skje fordi det er en helhetlig sammensetning av ulike hensyn som skal tas når man setter sammen ett politisk styringskollegium, skriver hun til NRK.

Tirsdag kommenterte parlamentarisk leder Elisabeth Erke og sametingsråd Hans Ole Eira kravet om eksklusjon av dem.

Begge svarer til NRK at de ikke vil kommentere noe ytterligere til det Frank Valø sier.

– Nå venter jeg og ser hva som skjer, skriver Erke i en SMS.

Sps samepolitiske leder i Troms mener Eira og Erke prøver å prate bort fra virkeligheten.

– Gjort noe ulovlig

Elisabeth Erke sa til NRK at samepolitisk råd i Sp ikke har myndighet til å overstyre eller instruere sametingsgruppa.

Frank Valø mener dette er helt feil.

– SPR er det øverste organet mellom landsmøtene i Senterpartiet, og som da er den formelle instansen som gjør henvendelsen til sametingspresidenten.

– At Hans Ole Eira og Elisabeth Erke innkaller til et gruppemøte, og foretar et valg blant de tre om hvem som skal være rådsmedlem, er ulovlig, sier han.

Statssekretær Nancy Porsanger Anti leder SPR, og har lest forklaringene til de to.

– Jeg ser hva Erke og Eira skriver, og jeg har ikke behov for å kommentere deres forklaringer. Rådet har møte torsdag kveld, skriver hun i en SMS til NRK.

Nancy Porsanger Anti

MØTE TORSDAG: Nancy Porsanger Anti.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Frank Valø har imidlertid tydelig hva som må skje.

– Vi kan ikke fortsette å drive samepolitikk hvis ikke regelverket til Senterpartiet blir fulgt.

– Vi står fortsatt på eksklusjonskravet. Vi føler jo at den prosessen vi har startet er veldig riktig, og vi har også fått støtte av Sp sitt fylkesstyre i denne saken. Det viser jo bare viktigheten av at lovlig valgte organer skal gjøre sine valg uten at enkeltpersoner skal blande seg inn i valget av posisjoner, sier Valø til NRK.

Korte nyheter

 • Diskuterer sameretten

  I dag vil Det juridiske fakultet i Oslo settes fokus på sameretten etter Fosendommen. I oktober slo Høyesterett fast at konsesjonene for utbygging av vindkraft på Storheia og Roan er ulovlige fordi de krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

  På samerettssymposiet blir det innlegg og paneldebatt med jurister med god innsikt i samerettslige spørsmål. Møtet kan følges digitalt og starter 1730.

 • Samisk design i byer

  Loga dán sámegillii. Stadig flere samiske klesdesignere åpner butikker i byene. Leder for Samerådets kulturavdeling Christina Hætta sier det er viktig at folk får pynte seg med samisk design, for det styrker vår selvfølelse. Se hele videoen her.

  Dađistaga eambbo ja eambbo sámi bivttashábmejeaddjit ásahit rámbuvrraid gávpogiidda. Sámeráđi kulturossodaga jođiheaddji Christina Hætta lohká lea stuorra riikagaskasaš beroštupmi sámi kultuvrii ja designii.
 • Sámi designa gávpogiin

  Dađistaga eambbo ja eambbo sámi bivttashábmejeaddjit ásahit rámbuvrraid gávpogiidda. Sámeráđi kulturossodaga jođiheaddji Christina Hætta lohká lea mávssolaš go olbmot besset čiŋadit sámi designain, go dat nanne min iešdovddu. Geahča eanet dán videos. Les på norsk.

  Dađistaga eambbo ja eambbo sámi bivttashábmejeaddjit ásahit rámbuvrraid gávpogiidda. Sámeráđi kulturossodaga jođiheaddji Christina Hætta lohká lea stuorra riikagaskasaš beroštupmi sámi kultuvrii ja designii.