- Noe høyere selvmordstall

I en ny forskning i regi av Senter for Samisk Helseforskning ble det funnet en noe høyere forekomst av selvmord blant personer registrert med samisk tilhørighet i Nord-Norge i tidsperioden 1970-1998.

Selvmordsraten blant samer er forøvrig mer lik den man finner i den øvrige nordnorske befolkningen.

Sammenlignet med andre urfolksgrupper kan den estimerte selvmordsraten blant samer i oppfølgingsperioden karakteriseres som moderat.

Doktorgradsavhandlingen ble presentert av psykolog og stipendiat Anne Silviken i Karasjok i dag. Hovedmålet med prosjektet, i regi av Senter for Samisk Helseforskning ved Universitetet i Tromsø, var å undersøke forekomsten av selvmordsadferd (selvmord og selvmordsforsøk) blant samer i Nord-Norge.

- Det er en positiv nyhet for det samiske samfunnet at vi fant en moderat forekomst av selvmord sammenlignet med veldig mange andre urfolk, sier Anne Silviken.

GULDAL: Iešsorbmen- Anne Silviken

Har det bedre enn andre urfolk

Silviken har kommet frem til at den moderate framkomsten av selvmord som er blant samer kan ha sammenheng med at det er bedre levekår blant samer sammenliknet med andre urfolk.

- Unge samer i Nord-Norge sliter heller ikke så ofte med psykiske- og alkoholproblemer som andre urfolksungdom gjør, fastslår hun.

Unge menn sliter

Selvmord er veldig vanskelig å forstå, og forskningen til Silviken har ikke fokusert spesielt på hvorfor selvmord skjer.

Selvmordsproblematikken blant samer i Nord-Norge synes å ha flere likhetstrekk med det mønster man finner hos andre urfolk. Det er spesielt høye selvmordsrater i de yngre aldersgruppene (15-24 år), når selvmordscluster (selvmordsbølger) forekommer.

De som tar flest selvmord er unge menn. Grunnen til det er at de ikke greier å håndtere det samfunnet forventer av de:

- Menn har vært mye mer sårbare i forhold til det at det har skjedd raske sosiale- og kulturelle endringer de siste 50 årene. Særlig med tanke på å gå over fra fangst- og jegerkultur til en såkalt mer moderne livsstil, påpeker Silviken.

Selvmordsforebygging

Avhandlingens konklusjon er at samer i Norge sammenlignet med mange andre urfolk har relativt gode levekår og har de siste 30-40 årene vært i en kulturell revitaliseringsprosess. Og at selvmordsforbygging blant samer i Nord-Norge bør ta utgangspunkt i lokale selvmordsrater og kulturelle særtrekk.