NRK Meny
Normal

Arv til besvær

Det er ikke bestandig en fordel å ta imot gaver. Det har Kautokeino kommune fått erfare. En gammel hytte som gamlehjemmet arvet for 25 år siden har skapt hodebry for politikerne, men nå har de funnet en løsning.

Hytte Kautokeino kommune

Hytta som Kautokeino kommune eier er gammel og nedslitt, men kommunen vil ha minst en million kroner for den.

Foto: Kautokeino kommune

– Vi, kommunestyrepolitikerne har fleipet med at det ikke bestandig er så bra å ta imot gaver. Da kommunen fikk denne gaven, så var det sikkert en veldig spesiell gave å få og det er det jo, men gaven medfører også utgifter som kommer til å følge kommunen lenge. Det sier varaordfører Hans Isak Olsen om denne spesielle arven.

Arvet hytta i 1989

Hytta ved Silisjávri hytteområde i Kautokeino kommune, arvet gamle- og sykehjemmet i kommunen i 1989. Hytta skulle være et rekreasjonssted for de eldre og syke, samt ansatte ved hjemmet. Dette kom frem i overdragelsesskjøtet der dette var satt som et særvilkår.

Hans Isak Olsen fra Fastboendes liste i Kautokeino

Varaordfører Hans Isak Olsen forklarer at arven medfører utgifter for kommunen.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Selv om tanken bak gaven var god, så har hytta stått nesten ubrukt. Årsaken til dette er at den ligger langt fra helsesenteret, er liten og nedslitt, har dårlig standard, er lite i bruk og ligger kronglete til dersom man er dårlig til bens. Dette står skrevet i kommunens sakspapirer.

Avstandene i Norges største kommune er store og fra kommunesenteret til plassen der hytta ligger, er det omtrent 10 mil. Selv om hytta ligger i nærheten av riksvei 93, så går det ikke vei frem til hytta.

Minstepris er en million

Det er uaktuelt å pusse opp hytta, da dette vil koste for mye, men nå har kommunestyret bestemt seg for å selge arven. Minstesummen de har satt er på en million kroner, selv om verdien på hytta antas å være veldig lav.

Grunnen til den høye summen, er at hytta står på et nes og har egen tomt på 1,2 mål. Eiendommen antas å ha høy verdi på grunn av beliggenheten på neset og at etterspørselen etter tomtefeste for hytte i området er høy.

Kart over hytteområdet i Silisjavri

Hytta står på et nes, men tomta 'Fredheim' er på 1,2 mål.

Foto: Kautokeino kommune

– Da hytta ble bygd, var det enklere å få kjøpt tomt. Det er det jo ikke i dag, for nå får man jo bare et tomtefeste der man får satt opp hytta. sier Hans Isak Olsen og forklarer at vedkommende som ga hytta til kommunen, fikk kjøpt hele neset i sin tid.

Må bygge eller kjøpe en ny hytte

Salget av hytta kan derimot ikke gjennomføres uten videre. Selv om det har vært en misoppfatning av hytta ikke kan selges på grunn av særvilkåret, så har kommunen etter konsultasjoner med advokaten som er testamentfullbyrder kommet frem til at de kan selge hytta.

Advokaten har forklart at det er intensjonen i særvilkåret som skal vektlegges og det betyr at hytta kan selges, men at det må kjøpes eller bygges en ny hytte der man følger det samme vilkårene, nemlig at hytta skal kunne brukes av de eldre og uføre, samt ansatte i gamle og sykehjemmet.

– Vi har konferert med advokaten og løsningen er at vi selger eiendommen og bygger eller kjøper en hytte i kommunen som er bedre egnet. Slik kan vi følge vilkårene som er satt, sier Olsen.

Derfor har de satt minstesummen på en million, slik at de får råd til å bygge en tilpasset hytte til de eldre og uføre.

Medfører utgifter

Selv om kommunen nå vil kvitte seg med arven, så er ikke et fremtidig hytteprosjekt heller uten utgifter og særbestemmelser.

– Det er slik at vi ikke kan selge den nye hytta heller når den tid kommer, for disse vilkårene kommer til å følge den nye hytta også. På den måten har vi utgifter som kommer til å følge kommunen lenge, forklarer varaordføreren for kommunen som sliter økonomisk og som havnet på ROBEK-lista i fjor.

Hytta til Kautokeino kommune

Malingen flasser av og taket på uthuset ser ut til å ha tatt kvelden på Fredheim, som hytta og eiendommer kalles.

Foto: Kautokeino kommune

Hans Isak Olsen sier at de selvsagt kunne latt hytta bare stå der og forfalle, men at det ikke ville vært så fornuftig det heller.

– Da er det bedre å få en tilpasset hytte som kan brukes til det den var tenkt, sier Olsen.