Selfangeren har blitt eggtyv

Isbjørnens øverste valg av bytte er sel – men nå er den majestetiske polarbjørnen blitt en trussel for fuglebestanden.

En isbjørn på Svalbard.

Isbjørnen har fått vanskeligheter med å jakte i vannkanten, og har derfor skiftet diett til egg. (Illustrasjonsbilde.)

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Selv om isbjørnen er en utrolig dyktig svømmer, så er den ingen match for en sel i vann. Derfor er den hvite bjørnen i Arktis avhengig av is for å kunne fange selen.

Det er enten når selen sover eller dier på isflak at isbjørnen kommer med dødsstøtet.

  • Les flere nyheter fra NRK Sápmi her

Har fått smaken på egg

Havisen har trukket seg tilbake på grunn av klimaendringene, og derfor må isbjørnen nå finne annet bytte, skriver Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Bjørnene har derfor begynt å søke mat på land. Der er det egg. Forskning viser at appetitten for egg er så stor at det går ut over fuglebestanden i Arktis.

– Isbjørnens eggplyndring er et veldig godt eksempel på hvordan klimaendringer kan endre økosystemet i Arktis, sier prosjektleder for studiene, Børge Moe fra NINA til NINAs nettnyheter.

Oftere på land

Siden 70- og 80-tallet og fram til i dag har en internasjonal gruppe forskere, fra blant annet Framsenteret, analysert sommerobservasjoner av isbjørn. Observasjonene er gjort på fire ulike steder på Svalbard, samt en lokasjon på Øst-Grønland.

31. januar. Ærfugl fyller skjærgården med vakker lyd.

Ærfuglen er en av artene som er truet av polarbjørnens eggplyndring.

Foto: Stian Holmen

Analysen viser at isbjørnene observeres på land langt oftere i dag enn for noen ti-år siden. Det sammenfaller med kraftige reduksjoner i havisens utbredelse over de siste tiårene.

Ni av ti egg spises av isbjørn

Opptil 90 prosent av alle fugleeggene ved Nordenskiöldkysten spises av isbjørn, viser forskernes direkte observasjoner av fuglereir og isbjørners atferd, fra 2004 til nå.

Dette har blitt et problem for bakkehekkende fugler som hvitkinngås, ærfugl og polarmåke.

– Vi regner med at ærfuglbestanden på Svalbard har vært relativt stabil over de siste 30 år, men denne utviklingen med økt predasjon fra isbjørn er urovekkende, og vil antakeligvis føre til nedgang i bestanden, særlig i områdene med mest bjørn, opplyser Børge Moe til NINA, og mener at det er viktig å reversere klimaendringene for å redde fuglebestandene.