Seksuálalaččat geavahan elliid

Guokte Trøndelága ja Haugesunda albmá leaba áššáskuhtton seksuálalaččat geavahan ealliid. – Lulli-Oarjji ja Trøndelága politiijaguovllut dutket ášši ovttas, dadjá Trøndelága politiijaguovllu politiijaadvokáhtta Åge Sliper Midling. Trøndelága almmái lea mieđihan iežas dahkan daguid, ja lea biddjon giddagassii.