Seks stengte veier i Troms

To veier i Skjervøy kommune og tre i Tromsø kommune er stengt på grunn av dårlig vær og fare for ras, melder Vegvesenet. Flere av veiene ventes åpnet i løpet av dagen. Strekningen Lakselvbukt-Fornes er nå åpen for trafikk.