Sametinget skeptisk til neste nasjonalpark

Det var stor enighet om å opprette en nasjonalpark på Seiland. Men Sametinget vil nok tenke seg om neste gang.

Seiland nasjonalpark
Foto: Marja Saijets / NRK

Johan Mikkel Sara
Foto: Marja Saijets / NRK

– Vi er veldig fornøyd med prosessen som er gjennomført i etableringen av nasjonalparken på Seiland. Men vi er ikke kommet til enighet når det gjelder forvaltningsregimet. Vi mener at samiske og lokale interesser ikke er godt nok ivaretatt, sier visepresident Johan Mikkel Sara.

Søndag ble Seiland nasjonalpark åpnet av statssekretær Henriette Westhrin i Miljøverndepartementet.

Sårbar natur

Statssekretær Henriette Westhrin
Foto: Marja Saijets / NRK

Gjennom å opprette Seiland nasjonalpark i Vest-Finnmark sikres en del av Vest-Finnmarks mest fantastiske øynatur.

– Naturen her er unik og sårbar og er den nasjonalparken med mest arktisk preg, utenom Svalbard, sa statssekretæren under åpningen.

Skeptisk til neste nasjonalpark

Sametinet er skuffet over er at tradisjonell bruk og tradisjonelle rettigheter ikke er tatt med i i forvaltningsplanene for parken.

-Vi gikk inn i det med åpne øyne, og har vært positiv til at nasjonalparken opprettes. Men hvis det viser seg at vi ikke får gjennomslag for det vi er blitt lovt, så kan det føre til at vi er mer skeptiske neste gang det skal opprettes en nasjonalpark, sier Sara.

Godt for reindrifta

Sametingets visepresident synes det er bra at reindrifta har fått det slik de vil. Men Sara snakker om samiske interesser generelt, og spesielt den kystsamiske befolkningen som bor på Seiland.

Lederen i Norske Reindriftssamers Landsforbund, Nils Henrik Sara er tilfreds med nasjonalparken.

- Nasjonalparken verner våre beiteområder. Blant annet mot utbygginger. Men jeg mener et enda større område på Seiland burde ha blitt vernet fordi våre viktigste områder er utenfor nasjonalparken, sier Sara.