Sedvanerett foran motorferdselsloven

Indre-Finnmark tingrett frikjente fjellstueoppsitter i Nedre Mollisjok, Per Edvard Johnsen, men sønnen fikk bot for å flydd ulovlig med sjøfly. Johnsen kjørte traktor fra Mollisjok til Iešjávri uten dispensasjon.

Finnmarksvidda

Sedvanerett vant fram framfor motorferdselsloven på Finnmarksvidda.

Foto: Sindre Thoresen Lønnes / DNT

Indre-Finnmark tingrett frikjente Per Edvard Johnsen for kjøring med traktor uten dispensasjon.

Sedvane framfor motorferdselloven

Tingretten vektla gammel sedvanerett framfor motorferdselloven da de ga sin dom i saka. Per Edvard Johnsen og de som har styrt Nedre Mollisjok fjellstue i lang tid har brukt ferdselstien fra Nedre Mollisjok til Iešjávri over lang tid når de har høstet mat fra Iešjávri.

Sankthansaften 2013 kjørte Johnsen med traktor fra Nedre Mollisjok til Iešjávri, hvor reinpolitiet og Statens Naturoppsyn anmeldte han for ulovlig motorferdsel i utmark. Samme dag fløy også Johnsens sønn, Simen Andre Varsi Johnsen med sjøfly til Iešjávri, også han ble anmeldt.

Glad for frifinnelsen

Per Edvard Johnsen

Per Edvard Johnsen frikjent etter traktorkjøring på Finnmarksvidda.

Foto: Karen Inger Lise Anti / NRK

Per Edvard Johnsen sier at han er glad for at han ble frikjent i tingretten. Det er viktig at tingretten la vekt på familiens sedvanerett, som de har hatt i generasjoner. Johnsen sier også at Kautokeino kommunes praktisering av dispensasjoner var viktig i denne saken, og roser saksbehandler i Kautokeino Isak Mathis O. Hætta for arbeidet.

Johnsen sin sønn, Simon Andre Varsi Johnsen ble dømt til å betale en bot på kr. 10.000,- for å tatt seg til Iešjávri med sjøfly i samme tidsrom. Retten så ikke fly som sedvanerett.

Frikjenninga kan forandre motorferdselsloven

Frikjennelsen av Per Edvard Johnsen kan gjøre at man må revidere dagens motorferdselloven, for denne tar ikke for seg fri motorferdsel på grunn av sedvanerett. Inntil videre må man vente i to uker før dommen er rettskraftig, da den kan ankes.