NRK Meny
Normal

Se Sametingets plenum direkte

Sametinget holder plenum i Karasjok 3. til 6. juni.

Sametinget plenum

Sametingets plenum skal denne uka blant annet markere 200-årsjubileet for Norges grunnlov.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Du kan se Sametingets plenum live her

Program for Sametingets plenumsmøte 2. - 6. juni 2014 i Kárášjohka

Mandag 2. juni

09.00 Gruppemøter
12.00 – 15.00 Lunsj
15.00 – Finnmarkskommisjonen informerer om sitt arbeid

Tirsdag 3. juni

før lunsj 09.00 – 12.00
saker: Sak 11/14 Konstituering
Sak 12/14 Kunngjøring av nye saker – fremlegging
Sak 13/14 Sametingsrådets beretning om virksomheten

pauser: Kaffepause kl. 10.30 – 11.00
Lunsj kl. 12.00 – 15.00
etter lunsj 15.00 –

saker: Sak 14/14 Spørsmål til Sametingsrådet
Sak 15/14 Sametingsrådets redegjørelse om samisk internasjonalt arbeid – fremlegging

Kaffepause kl 16.30 – 17.00
kl. 20.00 Fellesmiddag

Onsdag 4. juni

09.00 –
Seminar: Sametinget markerer Grunnlovens 200-årsjubileum

Torsdag 5. juni

før lunsj 09.00 –
saker: Sak 16/14 Sametingets arbeidsorden – revidering
Sak 17/14 Sametingets reviderte budsjett 2014

pauser: Kaffepause kl. 10.30 – 11.00
Lunsj kl. 12.00 – 14.00

Torsdag 5. juni

etter lunsj 14.30 –
saker: Sak 18/14 Sametingets kontrollutvalg – beretning i perioden januar – desember 2013
Sak 19/14 Oppfølging av finnmarksloven
Sak 20/14 Opplæringsloven og privatskoleloven – samiske elevers rettigheter
Sak 21/14 Møteplan for Sametingets komité- og plenumsmøter 2015

Kaffepause kl 16.30 – 17.00

Fredag 6. juni

før lunsj 09.00 –
Sak 12/14 Kunngjøring av nye saker – debatt
Sak 15/14 Sametingsrådets redegjørelse om samisk internasjonalt arbeid – debatt
Sak 22/14 Valg av plenumsledelse

pauser: Kaffepause kl. 10.30 – 11.00
Lunsj kl. 12.00 – 13.00

etter lunsj 13.00 –
Sak 23/14 Høring - Strukturkvoteordning for fiskeflåten under 11 meter

15.30 Avreise med buss til Lakselv