Sávzaboanddat rahčet gumppiiguin

Opplándda ja Akershusa sávzaboanddat eai beasa guođohit sávzzaid meahcceeatnamiin gumppiid geažil. Biepmobearráigeahčču cealká ahte boanddat rihkkot elliidáimmahuššanlága jos boanddat dál luitet sávzzaid guovlluide gos bivdet gumppiid. Danne fertejit boanddat sávzzaid biebmat dálvebiepmuin ja dálkkodit sávzzaid eambbo go livččii dárbu.