Sávvá julevsáme duodjegirjev

– Julevsáme duoje birra la binná tjálleduvvam, javllá nuora duodjár.

Anne Silja Turi

Duodjár Anne Silja Turi javllá la dárbbo dákkir girjjáj julevsáme duoje

Foto: Anne Silja Turi

– Mån usjudaláv la ájnas bágojt ja barggovuogijt duodastahttet vaj aj boahttebuolva máhtti dajt oahppat, javllá duodjár Anne Silja Turi Divtasvuonas.

Dálla galggá sierra oarjjelsáme duodjegirjje dagáduvvat. Sámedikkeráde la biednigijt girjjáj juollodam ja Sijti Jarnge oarjjelsáme guovdásj galggá almodit girjev.

Thomas Åhren

– Dákkir girjje le ájnas, javllá sámedikkeráde Thomas Åhren.

Foto: Ristin Persson / NRK

Girjen båhti åvddån terma ja gåvå ma tjielggiji gengalágásj ábnnasijt, teknihkajt ja duojev oarjjelsáme vuogij milta.

– Dákkir girjje le ájnas ja lulu måvtåstuhttet nuorajt oarjjelsáme duojev berustahtjat, javllá sámedikkeráde Thomas Åhren.

Ja nuorra julevsáme duodjár aj sulálasj girjev sávat.

– Ihkeva ájnnasa

Duodjár Anne Silja Turi Divtasvuonas la duojev oahppam sihke sáme åhpadusguovdátjin Jåhkåmåhken ja maŋŋáj Sáme allaskåvlån duojev låhkåm. Sujna l ájggomus duodjeåhpadiddjen barggat ja vuojnná ávkev dákkir girjes.

– Usjudaláj juohkkalágásj duodastahttemprosjevta ma duojen dagáduvvi li ihkeva ájnnasa. Ja mån usjudaláv la ájnas bágojt ja barggovuogijt duodastahttet vaj aj boahttebuolva máhtti dajt oahppat girjij baktu.

– Girje li suohttasa

Turi javllá la dárbbo dákkir girjjáj julevsáme duojen.

– Miján li dåssju nágin gallegasj girje ma duodjáj guosski julevsámegiellaj. Máhtáv avtan giedan låhkåt makkir girje da li. Juohkkalágásj girjálasjvuohta, berustahtek makkir suorgen, la buorre julevsámegiellaj. Valla jur duoje hárráj la binná tjálleduvvam, ja dakkir girje majt dálla oarjjesámeguovlon dagáduvvi, gånnå li gåvå ja bágo, lij læhkám ávkálasj midjij julevsámeguovlon.

Divtasvuona duodjár åhtsål duodjegirjijt ja ienep girjálasjvuodav duojen.

– Mån lav má dakkir gut girjijda lijkkuv, soajttá lav vehi dålusjájggásasj dan láhkáj ietjá dálásj nuora digitála oahpponævojt sihti. Valla muv mielas li girje suohttasa.

– Buorre viehkkenævvo

Dákkir girje lij liehket buorre viehkkenævvo oahppijda ja åhpadiddjijda duodjefágan skåvlån.

– Duodje le ham skåvllåfáhka. Ij la divnajda luondulasj duodjuhit ja muhtem máná ja nuora hæhttuji skåvlå baktu oahppat.

Suv mielas lij suohtas duodjegirjijn barggat.

– Mån usjudaláv lij liehket buorre duodjegirjijn gånnå li aj subttsasa, subttsasa gånnå duodje tjielggiduvvá, duodjetiemájn ja bagádusáj gåktu galga duodjuhit.