NRK Meny

Sávvá 110 guovddáža Romsii

Álttá Buollinčáskadanhoavda Knut Suhr, sávvá ahte Finnmárkku 110-guovddáš šaddá Romsii, iige Kirkonjárgii gos ođđa Finnmárkku politiijai operašuvdnaguovddáš galgá leat. Dan čállá Finnmark Dagblad. Servodatsihkarvuođa ja gearggusvuođa direktoráhta lea árvalan dán guokte gávpoga boahttevaš 110-guovddážin. Álttá suohkan seasttášii dáinna lágiin 1,5 miljovnna kruvnno jos guovddáš sirdojuvvo Romsii.