Savner samisk statssekretær

NSR mener at departementet ikke prioriterer samiske saker, når de ikke har ordnet vikar for den sykmeldte statssekretæren som har ansvaret for samiske saker.

Kritiserte helse-Norge

Leder i Norske Samers Riksforbund (NSR) Aili Keskitalo er redd for at samiske saker ikke prioriteres av regjeringen når statssekretæren for samiske saker nå er sykmeldt og vikar ikke er ordnet.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Statssekretæren for samiske saker har vært sykmeldt i en lengre periode, men Fornyings- administrasjons og kirkedepartementet har ikke vikar for vedkommende.

Frykter at samiske saker ikke prioriteres

– Det var et stort skritt fram i samepolitikken når vi fikk en i den politiske ledelsen i departementet som hadde stor kunnskap og kompetanse på samiske saker, så selvfølgelig skulle man tro at det merkes når den personen ikke er på plass, sier leder i Norske Samers Riksforbund (NSR) Aili Keskitalo.

NSR er redd for at samiske saker ikke prioriteres når departementet ikke henter inn vikar.

– Det er selvfølgelig opp til departementet hvordan man organiserer sitt arbeid, men jeg er redd for at den politiske ledelsen har mange andre saker å holde orden på og det kan være vanskelig å prioritere samiske saker når det ikke er noen der som er vaktbikkje i forhold til det, sier Keskitalo.

– Treg bevegelse

– Ser du noen saker i dag hvor statssekretæren for samiske saker skulle vært til stede?

– Jeg har lenge vært skuffet over den samepolitiske utviklingen. Jeg synes at sakene beveger seg veldig tregt nå og jeg vet ikke om det kommer av at det ikke er noen samisk statssekretær på plass, men det kan være en del av forklaringen. Vi oppdaget i forbindelse med statsbudsjettet at samiske saker ikke er blitt prioritert. Det er vi enige om fra Sametingets side. Det at det ikke er noen på plass som koordinerer det samepolitiske arbeidet i regjeringen kan kanskje forklare noe av det.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sier at politisk ledelse i departementet tar seg av de samepolitiske sakene mens statssekretæren er sykmeldt. Statsråd Rigmor Aasrud har ikke hatt anledning til å kommentere saken.