Sauna reduserer faren for slag

USA: En ny studie viser at middelaldrende og eldre personer som bruker sauna tre eller flere ganger per uke, har betydelig redusert fare for å rammes av hjerneslag. Personer som brukte sauna 4-7 ganger per uke hadde 62 prosent mindre statistisk sjanse for å rammes av slag i forhold til gruppen som ikke brukte sauna. Studien er publisert av det amerikanske tidsskriftet Neurology.

Friends in the sauna Friends in the sauna
Foto: Colorbox