NRK Meny
Normal

Satser på samiske læremidler og museer

Med sitt forslag til budsjett for 2015 har sametingsrådet blant annet valgt å prioritere samiske barns skolemateriell, samt videreutvikling av museer.

Sametingsrådet 2013

Sametingsrådet; Ann Mari Thomassen, Thomas Åhren, Aili Keskitalo, Henrik Olsen og Silje Karine Muotka

Foto: Norske Samers Riksforbund

– Sametingsrådet ønsker et levende samisk samfunn, der språket brukes på alle arenaer, der vi har sterke samiske institusjoner og et mangfoldig kulturliv. Med budsjettforslaget for 2015 fortsetter vi arbeidet med å styrke grunnmuren i det samiske samfunnet, sier sametingsråd Ann-Mari Thomassen i en pressemelding.

Hun trekker frem to viktige satsningsområder i sametingsrådets forslag til budsjett for 2015.

Skolemateriell

Sametingsrådet foreslår å bevilge 20, 1 millioner kroner til utvikling av læremidler. Det er en økning på 2, 5 millioner kroner.

– For det første har vi valgt å satse på fremtiden vår. Gjennom å prioritere barns skolemateriell, både trykte og digitale, bidrar vi til at barna våre skal få likeverdig behandling og få bruke samiske skolebøker. Dette er svært viktig for språkets fremtid, og for barnas utvikling. Vi løser ikke alt gjennom denne bevilgningen, men sametingsrådet ønsker å ta ansvar der staten svikter, sier Thomassen.

Videreutvikling av museer

For det andre har sametingsrådet valgt å satse på vår felles kulturarv. Sametingsrådet foreslår å bevilge 31, 6 millioner kroner til samiske museer. Det er en økning på 3, 8 millioner kroner.

– Den felles samiske kulturarven er rik, men veldig mye av den ligger gjemt i arkiver eller i kjellere. Vi vil prioritere de samiske museene fordi det er ekstremt viktig at våre kulturskatter får verdige hjem og blir tilgjengelige for alle. Gjennom kulturarven bygger vi opp Sápmi for fremtiden. De samiske museene ligger langt bak de norske museene i økonomisk utvikling, og dette er et bidrag for å rette opp den skjevheten, sier Thomassen.

– Krevende prosess

Sametingsrådet uttaler at med regjeringens kutt på 6 millioner til primærnæringer har budsjettprosessen vært krevende.

– Dette betyr 6 millioner mindre til primærnæringer i samiske områder, og dette er selvsagt svært trist, forklarer sametingsråd Ann-Mari Thomassen.

Sametingsrådet ønsker nå å invitere andre partier og lister på Sametinget til et bredt samarbeid om budsjettet, og håper at det selv i et trangt år for Sametinget skal være mulig å lage et budsjettforlik som fremmer det samiske samfunnet.

Sametingsrådet og Sametingets plan- og finanskomite skal møte kulturkomiteen og kommunal-og forvaltningskomiteen 4. november. Der skal de fortelle om behovene i det samiske samfunnet. Sametingsrådet vil spesielt løfte fram nytt bygg til Saemien Sijte, det foreslåtte kuttet i pressestøtte til samiske aviser og kuttet på seks millioner kroner til primærnæringer.