Hopp til innhold

Avviser at førsteårsstudent foretok underlivsundersøkelse

En kommuneoverlege i Nordland er klaget inn for å ha latt en førsteårsstudent gjennomføre underlivsundersøkelse. Pasienten selv mener det hele virker som en kampanje for å få fjernet legen.

Deler av avviksmeldingene om kommunelegen i Tysfjord tas for å være usanne.

Deler av avviksmeldingene om kommunelegen i Tysfjord tas for å være usanne.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Det er ikke sant. Avviksmeldingene om kommuneoverlegen i Tysfjord er ikke helt i tråd med det som faktisk skjedde.

Ikke tilfelle

Det mener én av pasientene, Anny Nilsen, som var til undersøkelse hos den nytilsatte kommunelegen i Tysfjord.

For Nilsen, som er fra Drag i Tysfjord, virker dette mer som en kampanje for å få fjernet denne legen.

Anny Nilsen (71) kan påvise feil i deler av avviksmeldingene.

Anny Nilsen (73) kan påvise feil i deler av avviksmeldingene.

Foto: Sander Andersen (arkiv) / NRK

– At det skal være slik blant oss, fortelle det som ikke er tilfelle. Har tenkt på det jeg leste i avisa hva legen, som sendte avviksmeldingen, egentlig mener med dette.

– Når jeg leste dette i avisen, spurte jeg meg om dersom det er min sak det gjelder så er det ikke tilfelle at det foregikk på den måten som skrevet. Det var femteårs-studenten som tok prøve av meg. Og hun som nettopp hadde begynt på medisinstudiene, og som er omtalt som den som tok prøve av meg, observerte bare. Kommunelegen var til stede hele tiden.

NRK har fått bekreftet at det er den ovenfor omtalte undersøkelsen som er innklaget til Fylkeslegen.

NRK har fra flere hold også fått bekreftet at det ikke var førsteårs-studenten som utførte den omtalte gynekologiske undersøkelsen, slik det fremkommer i avviksmeldingen undertegnet vikarlege Fred Andersen.

Flere avvik

Det var Avisa Nordland som først omtalte saken der kommunelege 1 i Tysfjord er klaget inn til Fylkeslegen for flere avvik.

Ifølge avisen dreier det seg om at en pasient hevder hun fikk velge medisin selv, at foreldre reagerte på trett og uopplagt lege, at en fersk student skal ha fjernet en føflekk, og så denne saken der kommunelegen lot en førsteårs-student foreta en gynekologisk undersøkelse.

Avvikene er meldt inn til Fylkeslegen.

Fred Andersen, som for tiden er vikarierende kommunelege i Tysfjord, vil ikke kommentere saken under henvisning til at det gjelder en personalsak i kommunen. Men Andersen nevner i den sammenheng at han som førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø er med i et undervisningsteam for medisinstudentene der.

Opprettet tilsynssak

Fylkeslege Jan Petter Lea vil heller ikke kommentere saken annet enn at han bekrefter at det er opprettet tilsynssak mot den aktuelle kommunelegen.

Fylkeslege Jan Petter Lea

Fylkeslege Jan Petter Lea

Foto: Gisle Forland / NRK

Fylkeslegen har nå bedt den omtalte kommunelegen om å redegjøre for de saker han er innklaget for.

– Vi innhenter nå redegjørelse for de forhold som er meldt til oss fra de involverte, og så vurderer vi dette opp mot helsepersonell og lovgivningen når vi har de opplysningene vi trenger.

Fylkeslegen vil ikke tidfeste når en eventuell reaksjon fra etaten foreligger.

Den omtalte kommunelegen har sagt opp sin stilling, og vil ikke kommentere saken overfor NRK.

Korte nyheter

 • Reisefølge på seks tatt av skred - en person omkommet

  En person er omkommet etter et snøskred i Nordreisa kommune, bekrefter Troms politidistrikt.

  Det er et turfølge på seks av utenlandsk opprinnelse som er tatt av snøskred. Ingen av dem er hjemmehørende i kommunen.

  Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 18 fredag kveld, ved Tverrelva på Storslett i Nordreisa.

  - En person er gravd fram fra skredet av en i turfølget, som så meldte nødetatene, sier Morten Pettersen i Troms politidistrikt.

  Nordreisa kommune har satt kriseledelse, og kommunens kriseteam er på stedet, sier ordfører Hilde Nyvoll.

  Dette er den fjerde personen som dør i snøskred i Troms fredag, i tre ulike snøskred.

  På Reinøya er to personer bekreftet død etter at et snøskred tok med seg et bolighus og et fjøs.

  I Lyngen ble et turfølge på fem utenlandske turister tatt av snøskred. En person er her bekreftet omkommet, og en er kritisk skadd.

  I Manndalen har det gått et større skred. Alle personer er gjort rede for, men et fjøs skal være delvis tatt.

  Politiet oppfordrer alle til å vise ekstremt stor varsomhet ved ferdsel i fjellet de nærmeste dagene og inn i påsken.

  storslett
 • – Gledelig at vi har kommet til enighet med Finland

  Norske og finske myndigheter har blitt enige om endring av reingjerdekonvensjonens bestemmelser om plassering av gjerdet mellom Angeli til Gamle Karigasniemi.

  Avtalen innebærer en løsning av en bilateral konflikt som har pågått i flere år.

  Enigheten innebærer at på størsteparten av strekningen blir gjerdet fra Angeli til Gamle Karigasniemi oppført så nær riksgrensen som terrengforholdene tillater.

  På strekningen fra Bàlggatjohka til Gamle Karigasniemi, en avstand på ca. 20 kilometer, knyttes imidlertid gjerdet til det eksisterende nasjonale reingjerdet litt inne på finsk side. På denne strekninger blir det nasjonale gjerdet et konvensjonsgjerde.

  For å unngå å oppføre gjerde over elvene Anárjohka og Karasjohka oppføres det ledegjerder på begge sidene av elvene for å hindre at reinen krysser elvene.

  – Det er gledelig at vi har kommet til enighet med Finland og at en langvarig uenighet om plassering av gjerdet nå endelig har funnet sin løsning. Løsningen vil tjene næringsutøvere og myndigheter i begge land, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding fra departementet.

  Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Finland trådte i kraft 1. januar 2017.

 • NRK Juŋká bovde nuoraidšovvii

  Guhkesbearjadaga bovde NRK Juŋká nuoraidšovvii LávvuLávddis Guovdageainnus.

  Dá lea vuosttaš geardde Juŋkkás lea live-show, ja sii čilgejit ge ahte dát ii šatta áibbas dábálaš šovva.

  – Jáhkán buoremus vuohki čilget dan lea ahte dat šaddá dego okta Juŋká episoda, muhto In Real Life. IRL. In the flesh person, dadjá Ivan Buljo.

  Ánde Gaup maid deattuha ahte ii leat dušše konsearta.

  – Dát ii leat konsearta. Dat lea šovva! Muhto dat lea konsearta maid. Áigut čuojahit min lávlagiid.... Ja šovvet! dadjá Ánde.

  Juŋkkát leat válljen doallat šovva Guovdageainnus go sii leat fitnan doppe moadde háve ovdal, ja doppe lea álo hui somá fitnat sin mielas.

  – Ovdamearkka dihte leat fitnan doppe spillemin LANas. Nu ahte doppe leat oahpes olbmot! Shoutout «Kontorbargái», dadjá Jovnna Hivand.

  Ivan illuda oaidnit ahte bohtet go olbmot geat gehččet Juŋká.

  Jovnna gis lohpida buori šovva.

  – Mun balan vehá, muhto boahtá šaddat hui somá maiddái. Don boađat čaibmat, don boađat čierrut ja soaittát ribahit baikit buvssaide go lea nu somá, lohpida Jovnna.

  Šovva bistá dii 22:00-00:00 ja lea nuvttá.

  Juŋká påskesang
  Foto: NRK