Normal

Avviser at førsteårsstudent foretok underlivsundersøkelse

En kommuneoverlege i Nordland er klaget inn for å ha latt en førsteårsstudent gjennomføre underlivsundersøkelse. Pasienten selv mener det hele virker som en kampanje for å få fjernet legen.

Deler av avviksmeldingene om kommunelegen i Tysfjord tas for å være usanne.

Deler av avviksmeldingene om kommunelegen i Tysfjord tas for å være usanne.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Det er ikke sant. Avviksmeldingene om kommuneoverlegen i Tysfjord er ikke helt i tråd med det som faktisk skjedde.

Ikke tilfelle

Det mener én av pasientene, Anny Nilsen, som var til undersøkelse hos den nytilsatte kommunelegen i Tysfjord.

For Nilsen, som er fra Drag i Tysfjord, virker dette mer som en kampanje for å få fjernet denne legen.

Anny Nilsen (71) kan påvise feil i deler av avviksmeldingene.

Anny Nilsen (73) kan påvise feil i deler av avviksmeldingene.

Foto: Sander Andersen (arkiv) / NRK

– At det skal være slik blant oss, fortelle det som ikke er tilfelle. Har tenkt på det jeg leste i avisa hva legen, som sendte avviksmeldingen, egentlig mener med dette.

– Når jeg leste dette i avisen, spurte jeg meg om dersom det er min sak det gjelder så er det ikke tilfelle at det foregikk på den måten som skrevet. Det var femteårs-studenten som tok prøve av meg. Og hun som nettopp hadde begynt på medisinstudiene, og som er omtalt som den som tok prøve av meg, observerte bare. Kommunelegen var til stede hele tiden.

NRK har fått bekreftet at det er den ovenfor omtalte undersøkelsen som er innklaget til Fylkeslegen.

NRK har fra flere hold også fått bekreftet at det ikke var førsteårs-studenten som utførte den omtalte gynekologiske undersøkelsen, slik det fremkommer i avviksmeldingen undertegnet vikarlege Fred Andersen.

Flere avvik

Det var Avisa Nordland som først omtalte saken der kommunelege 1 i Tysfjord er klaget inn til Fylkeslegen for flere avvik.

Ifølge avisen dreier det seg om at en pasient hevder hun fikk velge medisin selv, at foreldre reagerte på trett og uopplagt lege, at en fersk student skal ha fjernet en føflekk, og så denne saken der kommunelegen lot en førsteårs-student foreta en gynekologisk undersøkelse.

Avvikene er meldt inn til Fylkeslegen.

Fred Andersen, som for tiden er vikarierende kommunelege i Tysfjord, vil ikke kommentere saken under henvisning til at det gjelder en personalsak i kommunen. Men Andersen nevner i den sammenheng at han som førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø er med i et undervisningsteam for medisinstudentene der.

Opprettet tilsynssak

Fylkeslege Jan Petter Lea vil heller ikke kommentere saken annet enn at han bekrefter at det er opprettet tilsynssak mot den aktuelle kommunelegen.

Fylkeslege Jan Petter Lea

Fylkeslege Jan Petter Lea

Foto: Gisle Forland / NRK

Fylkeslegen har nå bedt den omtalte kommunelegen om å redegjøre for de saker han er innklaget for.

– Vi innhenter nå redegjørelse for de forhold som er meldt til oss fra de involverte, og så vurderer vi dette opp mot helsepersonell og lovgivningen når vi har de opplysningene vi trenger.

Fylkeslegen vil ikke tidfeste når en eventuell reaksjon fra etaten foreligger.

Den omtalte kommunelegen har sagt opp sin stilling, og vil ikke kommentere saken overfor NRK.