Hopp til innhold

Sápmi populær blant publikum

FA Sápmi har opplevd stor støtte fra publikum, men røk likevel ut i gruppespillet under Conifa World Cup 2019.

Lagbilde av FA Sápmi

30 VARMEGRADER: Sápmi har hatt utfordringer med å takle varmen og spille kamper flere dager på rad.

Foto: Privat

I den første gruppespillkampen tapte Sápmi 3–2 mot vertsnasjonen Artsahk, Benjamin Zackrisson og Kristoffer Edvardsen scoret Sápmis mål.

Neste gruppespillkamp tapte Sápmi 1–0 mot Abkhasia.

Trener for FA Sápmi Jon Steinar Eriksen forteller om to jevnspilte kamper. Der man i den første kampen møter vertsnasjonen Artsahk med rundt 12–13 tusen supportere på tribunen.

Selvportrett av Jon Steinar Eriksen

TETT KAMPOPPSETT: Lagleder Eriksen forteller om slitne bein som spilte sin tredje kamp på tre dager i 30 plussgrader.

Foto: Privat

– I den andre kampen har vi litt slitne bein, og slipper inn et fryktelig enkelt mål, sier Eriksen.

Årets Confederation of Independent Football Associations (Conifa) cup blir arrangert i hovedstaden Stepanakert, i den uavhengige republikken Artsahk.

Her deltar FA Sápmi og syv andre lag som står utenfor FIFA. De andre lagene som deltar er Artsahk, Abkhasia, Chameria, Padania, Vest-Armenia, Szeklerland og Sør-Ossetia.

– Tøft å være fra Sápmi

Guttene fra nord er blitt veldig populære blant publikum. Når gjengen fra Sápmi er ute og går blir de lett gjenkjent på gata.

Spillerne blir stoppet titt ofte og får forespørsler om å stille opp på bilder.

Publikum

ÅPNINGSSEREMONI: Flere tusen hadde samlet seg på åpningsseremonien til Conifa Cup.

Foto: Privat

– Når man sier man er fra Sápmi, så synes folk det er veldig kult, sier lagleder Eriksen.

Sápmi opplever også å få stor støtte fra publikum under deres kamper.

– De lager liv og heier på oss, det er veldig hyggelig, sier Eriksen.

– Ikke ideelt med tre kamper på tre dager

For å gå videre til sluttspillet var Sápmi avhengig av å vinne minst 2–0 over Chameria i den tredje kampen, samt at Abkhasia vant over Artsakh.

Det klarte de ikke, siste gruppespillkamp tapte de 4–0 mot Chameria.

– Vi har veldig slitne bein, man så fort at kreftene gikk tom. Det blir tungt å spille i varmen for guttan som ikke er vant å spille i mer enn 10–15 varmegrader.

Nå venter to plasseringskamper før hjemreise. Den første mot Padania på torsdag.

Korte nyheter

 • Loahpahit friddja dálkkodanválljenmuni

  Eanetlohku Stuorradikkis: Bargiidbellodat, Guovddášbellodat, Sosialisttalaš gurutbellodat ja Rukses bellodat dohkkehedje duorastaga ráđđehusa loahpaheami dan friddja dálkkodanválljenmuni.

  Friddja dálkkodanválljenmunni mearkkaša ahte pasieanttain lea vejolašvuohta mearridit gos sii háliidit oažžut dálkkodeami, sihke almmolaš buohcceviesuin ja priváhta klinihkain. Ortnet ásahuvvui 2015s, muhto dálá ráđđehus oaivvilda ortnet ii leat dagahan olbmuide unnit vuordináiggi, ii ge leat dagahan dearvvašvuođabálvalusa buorebun.

  .Stuorradikke gažadandiimmus gaskavahkko celkkii dearvvašvuođaministtar Ingvild Kjerkol (BG) ahte loahpaheapmi lea plánejuvvon guovtti jagi badjel, ja ahte nuppástuhttinortnet boahtá bisttit 12 mánu. (NTB)

 • Dušše sámegielfágaid dorjot

  Sámediggi addá doarjaga dušše oahpponeavvuide sámegielfágaide ja sierra sámi fágaide joatkkaoahpahusas. Nu mearridii Sámediggi otne dievasčoahkkimis go gieđahalle oahpponeavvoráhkadeami doaibmaplána.

  -Sámediggi bággejuvvo dušše vuoruhit oahpponeavvuid fágaide Sámedikkis lea váldi meannudit oahppoplánaid, lohká sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen.

  Duogáš dasa lea go stádabušeahtas lea evttohuvvon unnidit juolludeami sámegielat oahpponeavvuide 9 millijovnna ruvnnuin.

  Dássážii lea Sámediggi dorjon oahpponeavvobuvttadeami sámegillii fágain nugo servodatfága, luonddufága, musihkka, matematihkka.

  Dán jagi lea Sámediggi juolludan badjel 30 millijuvnna kruvnno oahpponeavvo ráhkadeapmái. Badjel 12 millijuvnna kr das leat juolluduvvon oahpponeavvuide masa sámedikkis ii leatoahppoplána ovddasvástádus.

  Samisk lærebok
  Foto: Siv Eli Vuolab / NRK
 • Kun samiskfagene vil få læremiddelstøtte

  Sametinget vil kun gi tilskudd til læremiddelproduksjon innen samiskfagene og de særskilte samiske fagene i videregående opplæring. Det besluttet sametinget i dag i saken om handlingplan for læremiddelutvikling.

  - Sametinget er tvunget til å kun prioritere læremidler til fagene Sametinget har myndighet til å fastsette læreplaner for, sa sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

  Bakgrunnen for prioriteringen er reduksjon av bevilgninger fra statsbudsjettet for 2023, der regjeringen foreslår å redusere bevilgningene til samiske læremidler med 9 millioner kroner.

  Hittil har Sametinget også bevilget støtte til læremidler på samisk i blant annet samfunnsfag, matematikk, naturfag og musikk.

  I år har Sametinget bevilget 30 millioner kr til læremidler, hvorav 12 millioner kr har gått til læremidler innen fag sametinget ikke har myndighet til å fastsette læreplaner for.

  Samiske læremidler, stensiler
  Foto: Johan Ante Utsi / NRK