Hopp til innhold

Sápmi Music rámida sámi ártisttaid

Mannan vahkoloahpa fitnii Niko Valkeapää guokte bálkkašumi Folkelarm gilvvus. Dát muitala beare dan ahte sámi musihkka atno árvvus, ja ahte sámi musihkka dál lea buori miehtebiekkas, lohká Ann Jorid Henriksen, gii sámi musihkain bargá Sápmi Music namas Musikk i Finnmark oktavuođas.

Ann Jorid Henriksen lávllui

Musikk i Finnmark ja Ann-Jorid Henriksen

Foto: Anne Olli

Gula ášši

Niko Valkeapää

Niko Valkeapää

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Dáid maŋimuš áiggiid lea sámi musihkka beaggán oalle olu. Mannan vahkkoloahpa oaččui sámi ártistta Niko Valkeapää guokte bálkkašumi Folkelarm gilvvus. Iiba guhkes áigi dassá go The BlackSheeps vuoittii Melodi Grand Prix jr. gilvvu. Ja Duolva Duottarge lea beaggán hui olu.

Barget ovddasguvlui

Sámi musihkkáriid beaggin illudahttá ja movttiidahttá Musikk i Finnmark ja Sápmi Music bargat ovddasguvlui. Ann Jorid Henriksen muitala iežaset dál bargamin dan guvlui ahte fitnet dáid sámi ártisttaid maiddái dovddusin šaddat olgoriikkas. Sis leat doaimmat jođus, muhto ii sáhte vel muitalit mat dat leat. Eai váilošii gal eanet go muhtin vuolláičállágat ovdalgo sáhtašii muitalit maid sii dál áiggošedje doaimmahit sámi ártisttaid olgoriika beaggima oktavuođas.

The BlackSheeps

The BlackSheeps

Foto: Anne Olli / NRK

Korte nyheter

 • Aperuoppit: Ohcet lágasoktavuođaid Oslos

  Oslo gielda ja Álbmotdearvvašvuođainstituhtta ohcet lágasoktavuođaid maŋŋá go olbmos gii guossuhii Norgga miessemánus, leat duođaštuvvon aperuoppit (apekopper). Dát olmmoš bođii muhtin riikkas Eurohpás gos dakkár ruoppit leat leavvan olbmuid gaskka.

  Olmmoš guossuhii Oslo miessemánu 6.-10.b. Olbmos ledje dávdamearkkat dán áigge, muhto dat ii duođaštuvvon ovdal go bođii ruoktut.

 • Mange møtte opp for å vise motstand mot samehets

  Mange møtte opp i Bodø for å vise motstand mot samehets etter at fem-åringen Magnus ble utsatt for samehets i Bodø på 17. mai, Norges nasjonaldag.

  – Vi er alle sinte, triste, berørte i hjertet og i kroppen når vi opplever hets og rasisme i senere tid. Det gjelder flere enn bare det samiske folk, og vi tar tak i det og sier «møt opp, Bodø, og si ifra».

  Det sier Kalle Urheim som er initiativtaker sammen med ungdomsorganisasjonen Noereh.

  Les mer om demonstrasjonen her.

  Se video:

  Mange har reagert etter at fem-åringen Magnus opplevde samehets i Bodø på 17. mai, og møtte opp til støtteaksjon.