Sannhetskommisjon

Sametingspresident Vibeke Larsen mener Norge bør, som Sverige og Finland, granske fornorskningspolitikken. I dag holdes det en åpen høring om en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge.