Sanner ønsker seg et fruktbart samepolitisk år

Kommunal- og moderniseringsministeren har tro på at «Samerettsutvalget 2» skal komme i havn i 2016.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner gestikulerer med hendene

Sameminister Jan Tore Sanner skriver i en pressemelding at regjeringen skal prioritere Samerettsutvalget i 2016.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

– Vi har jobbet målrettet med samepolitikken i Norge – over flere stortingsperioder og med skiftende regjeringer. Det har gitt resultater. Nå ser vi fram til et fruktbart 2016, skriver kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding på departementets hjemmesider.

Resultatene sameministeren sikter til er blant annet at man i dag har en livskraftig samisk kultur. I tillegg fremhever han det at unge samer er stolte.

– Jeg er spesielt glad for å se unge samer som er stolte over kulturen, og som både omfavner den og utvikler den videre.

God dialog med Sametinget

Likevel skriver han at det er store oppgaver i vente. Som klimaendringens påvirkninger på reindrifta, kystsamfunnenes framtid, utbygging i samiske områder, de samiske språkene, og fraflytting fra samiske distrikter.

Sanner trekker fram at Sametinget er regjeringens viktigste samarbeidspartner når de skal utvikle samepolitikken videre.

– Samiske spørsmål berører de fleste sektorer og forvaltningsnivåer. Nå skal vi skape større kommuner som er godt rustet for fremtidens oppgaver. Jeg er glad for at Sametinget deltar konstruktivt i arbeidet med kommunereformen.

Konsultasjonene mellom regjering og Sameting går bedre og bedre, ifølge ministeren.

– Dialogen med Sametinget strekker seg lenger enn konsultasjonsprosedyrene. Jeg er opptatt av at vi skal ha god dialog med Sametinget, også i saker hvor det ikke er konsultasjonsplikt.

Lover å prioritere Samerettsutvalget

I 2016 lover han at «Samerettsutvalget 2», som la frem sin utredning i 2007 (NOU 2007: 13), skal følges opp.

– Det er en krevende jobb, men vi er inne i et godt spor. Vi skal gjøre vårt for at vi kommer i havn med arbeidet i 2016.

Mange i samepolitikere har kalt årets budsjett for et «sultebudsjett». Der sier Sanner at det kommer av tøffe prioriteringer, og at de skal samarbeide godt med Sametinget i 2016.