NRK Meny
Normal

Sammenligner Fosen med Standing Rock

I en kronikk i Adresseavisen tar varaordføreren i Trondheim til orde for aksjonærer i TrønderEnergi bør trekke seg ut av Fosen Vind.

Hilde Opoku

Varaordfører Hilde Opoku fotografert i forbindelse med Samekonferansen i Trondheim 10. februar i år.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Varaordfører Hilde Opoku (Miljøpartiet De Grønne, MDG) har en kronikk i dagens utgave av Adresseavisen med tittelen «Er Fosen vårt eget Standing Rock?»

Hun utdyper tittelen slik:

– Trondheim kommune må bruke sitt eierskap til å få TrønderEnergi ut av Fosen Vind.

Det samme gikk hun ut med i de samiske TV-nyhetene Ođđasat og på NRK Sápmis nettside 10. februar i år i forbindelse med markeringen av det samiske 100-årsjubileet i Trondheim.

MDG vil fremme en interpellasjon på bystyremøtet onsdag 26. april om at Trondheim kommune skal trekke seg fra dette prosjektet. I løpet av våren holder TrønderEnergi sin generalforsamling og da vil denne saken eventuelt behandles der.

– Sterkt engasjement

Opoku skriver i sin kronikk at denne uka har vi sett med forferdelse på dokumentasjonen av rasering av livsgrunnlag og naturmiljø for urfolk på Borneo, og kampanjen for å kutte bruk av palmeolje er en av miljø- og urfolksbevegelsens største seire.

– I vinter har det norske folk engasjert seg så sterkt i urfolksrettigheter og miljøspørsmål mot utbygging av oljerørledningen i Dakota i USA at norske selskaper trekker seg ut av prosjektet. Målet er å få oljefondet til å gjøre det samme, skriver Opoku.

Hun håper at noe tilsvarende skal skje i Norge.

– Det foregår en tilsvarende kamp her hjemme, utenfor medias søkelys. Utbygging av Storheia vindkraftverk i Trøndelag kan medføre så store konsekvenser for reindrivere i Fosen reinbeitedistrikt, at de kan bli nødt til å legge ned drifta. Området er også et unikt uberørt naturområde fra fjell til fjære, påpeker hun.

– Trues i alle kanter

Varaordføreren minner om at i Trøndelag er Fosen et av stedene det har vært reindrift i lange tider.

– Denne kulturen trues fra alle kanter. Inngrep som følge av veibygging, vannkraft, hyttebygging, jordbruk og vindkraft spiser av reindriftsområdene. Summen av alt har en farlig effekt på en viktig del av norsk kulturarv.

Fosen reinbeitedistrikt driftsgruppe sør har påklaget Norges vassdrags- og energidirektorats (NVEs) konsesjon om vindkraftutbygging på Storheia. Dette ble vurdert i Olje- og energidepartementets (OEDs) vedtak, men ikke funnet alvorlig nok til å stanse konsesjonen. Nå går de videre og vil prøve saken i Sør-Trøndelag tingrett i juni.

De mener OEDs vedtak er ugyldig opp imot folkeretten. De er forberedt på å føre saken helt til menneskerettighetsdomstolen hvis det blir nødvendig. Det sier noe om alvoret i saken.

– Vi har nylig feiret Tråante i byen vår, sjelden har vi sett så stort engasjement for det samiske. Trondheim viste seg fram som en samisk by – faktisk den største byen i sørsamisk område. Dette forplikter, vi har et ansvar som ikke er forenelig med å tråkke ned reindrifta i vår egen region. Derfor tar nå Miljøpartiet De Grønne initiativ i bystyret til aktivt å bruke vårt medeierskap i Trønderenergi.