Samlet til kamp mot grønn kolonisering

Denne uken begynte rettssaken i Oslo tingrett mellom Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og Eolus Vind.

Demonstrasjon mot vindkraft

LA FJELLENE VÆRE: Baajh vaeride årrodh! er parolen til de som kjemper mot vindkraftutbygging i reindriftsområder.

Foto: Per Inge Oestmoen / Privat

Sammen med miljøorganisasjonen Motvind Norge har reinbeitedistriktet saksøkt vindkraftselskapet Eolus Vind. De mener selskapet bryter grunnlovens paragraf 108 og 112.

Retten til å uhindret kunne flytte med rein og til å ha faste flytteleier er en grunnleggende del av reindriftsretten.

– Vi kommer ikke til å gi oss i kampen om urfolks rettigheter eller folks rett til natur. Dette handler også om å ta vare på Europas siste villmark, sier generalsekretær i Motvind Norge, Rune Haaland.

Det er satt av fire dager til rettssaken, som avsluttes torsdag 24. september.

Til kamp mot vindkraftutbygging

Reineiere fra områder berørt av vindkraft og vindkraftmotstandere holdt en markering på holdeplassen til Oslo tinghus.

Maja Kristine Jåma

VIL STOPPE UTBYGGING: Sametingets politiske rådgiver Maja Kristine Jåma (27).

Foto: Per Inge Østmoen / Privat

De vil ha den pågående utbyggingen av vindindustrianlegget på Øyfjellet ved Mosjøen i Vefsn kommune stanset.

– Det kjennes veldig spesielt å stå her utenfor Oslo tingrett og å være vitne den uretten Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt har måttet tåle. Vi kan ikke akseptere at denne utbyggingen skjer.

Det sier Maja Kristine Jåma fra Fosen reinbeitedistrikt og politisk rådgiver i sametingsrådet.

– Jeg forstår Jillen-Njaarkes ønske om å bevare flyttleia og kalvingslandet. Disse områdene er viktig for i det hele tatt å drive med reindrift, sier Jåma.

Hun mener at et vindindustriområde ikke er forenlig med reindrift.

72 vindturbiner

Det er det svensk-tyske vindkraftselskapet Eolus Vind som står bak utbyggingen. Arbeidet startet i vinter.

Planen er å bygge 72 vindturbiner på områdene hvor det i dag beiter omlag 2000 rein.

Saken engasjerer. I juni opprettet Motvind en innsamlingsaksjon. På få dager fikk de inn mer enn 400.000 kroner.

I Eolus Vind mener de at selskapet ikke har gjort noe galt.

Ørjan Thorstensen Rosvold, byggeprosjektleder Eolus Wind

VIL FORTSETTE UTBYGGING: Ørjan Thorstensen Rosvold, byggeprosjektleder i Eolus Vind.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Prosjektleder i Eolus Vind, Ørjan Thorstensen Rosvold, minner om at saken har vært kjent siden 2014.

– Alle parter har deretter hatt mulighet til å komme med innspill, før utbyggingen til slutt ble formelt godkjent av Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) i desember i fjor, påpeker han.

Lederen i reinbeitedistriktet, Torstein Appfjell, kaller vindkraftutbyggingen for grønn kolonisering.

Torstein Appfjell.

VIL STOPPE UTBYGGING: Leder i Jillen-Njaarke, Torstein Appfjell.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Arealinngrepene er så store at det er grunn til å frykte. Særlig på vinterbeitet, som er de knappeste ressursene våre. Da er det et spørsmål om være eller ikke være for oss, sier Appfjell.

I Motvind Norge mener de at vindkraftutbygging er en uting.

– De ødelegger landet vårt. Og de fortsetter å gjøre det, også etter at alle bløffer og løgner er avslørt. Virkeligheten er her. Nå skal vi først beskrive dem med ord, sier Thorbjørn Lindseth i Motvind Norge.

Thorbjørn Lindseth

VIL STOPPE UTBYGGING: Thorbjørn Lindseth i Motvind Norge.

Foto: Per Inge Østmoen / Privat