Hopp til innhold

Samlet til kamp mot grønn kolonisering

Denne uken begynte rettssaken i Oslo tingrett mellom Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og Eolus Vind.

Demonstrasjon mot vindkraft

LA FJELLENE VÆRE: Baajh vaeride årrodh! er parolen til de som kjemper mot vindkraftutbygging i reindriftsområder.

Foto: Per Inge Oestmoen / Privat

CO₂ i atmosfæren
420.2 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02°C
Les mer  om klima

Sammen med miljøorganisasjonen Motvind Norge har reinbeitedistriktet saksøkt vindkraftselskapet Eolus Vind. De mener selskapet bryter grunnlovens paragraf 108 og 112.

Retten til å uhindret kunne flytte med rein og til å ha faste flytteleier er en grunnleggende del av reindriftsretten.

– Vi kommer ikke til å gi oss i kampen om urfolks rettigheter eller folks rett til natur. Dette handler også om å ta vare på Europas siste villmark, sier generalsekretær i Motvind Norge, Rune Haaland.

Det er satt av fire dager til rettssaken, som avsluttes torsdag 24. september.

Til kamp mot vindkraftutbygging

Reineiere fra områder berørt av vindkraft og vindkraftmotstandere holdt en markering på holdeplassen til Oslo tinghus.

Maja Kristine Jåma

VIL STOPPE UTBYGGING: Sametingets politiske rådgiver Maja Kristine Jåma (27).

Foto: Per Inge Østmoen / Privat

De vil ha den pågående utbyggingen av vindindustrianlegget på Øyfjellet ved Mosjøen i Vefsn kommune stanset.

– Det kjennes veldig spesielt å stå her utenfor Oslo tingrett og å være vitne den uretten Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt har måttet tåle. Vi kan ikke akseptere at denne utbyggingen skjer.

Det sier Maja Kristine Jåma fra Fosen reinbeitedistrikt og politisk rådgiver i sametingsrådet.

– Jeg forstår Jillen-Njaarkes ønske om å bevare flyttleia og kalvingslandet. Disse områdene er viktig for i det hele tatt å drive med reindrift, sier Jåma.

Hun mener at et vindindustriområde ikke er forenlig med reindrift.

72 vindturbiner

Det er det svensk-tyske vindkraftselskapet Eolus Vind som står bak utbyggingen. Arbeidet startet i vinter.

Planen er å bygge 72 vindturbiner på områdene hvor det i dag beiter omlag 2000 rein.

Saken engasjerer. I juni opprettet Motvind en innsamlingsaksjon. På få dager fikk de inn mer enn 400.000 kroner.

I Eolus Vind mener de at selskapet ikke har gjort noe galt.

Ørjan Thorstensen Rosvold, byggeprosjektleder Eolus Wind

VIL FORTSETTE UTBYGGING: Ørjan Thorstensen Rosvold, byggeprosjektleder i Eolus Vind.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Prosjektleder i Eolus Vind, Ørjan Thorstensen Rosvold, minner om at saken har vært kjent siden 2014.

– Alle parter har deretter hatt mulighet til å komme med innspill, før utbyggingen til slutt ble formelt godkjent av Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) i desember i fjor, påpeker han.

Lederen i reinbeitedistriktet, Torstein Appfjell, kaller vindkraftutbyggingen for grønn kolonisering.

Torstein Appfjell.

VIL STOPPE UTBYGGING: Leder i Jillen-Njaarke, Torstein Appfjell.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Arealinngrepene er så store at det er grunn til å frykte. Særlig på vinterbeitet, som er de knappeste ressursene våre. Da er det et spørsmål om være eller ikke være for oss, sier Appfjell.

I Motvind Norge mener de at vindkraftutbygging er en uting.

– De ødelegger landet vårt. Og de fortsetter å gjøre det, også etter at alle bløffer og løgner er avslørt. Virkeligheten er her. Nå skal vi først beskrive dem med ord, sier Thorbjørn Lindseth i Motvind Norge.

Thorbjørn Lindseth

VIL STOPPE UTBYGGING: Thorbjørn Lindseth i Motvind Norge.

Foto: Per Inge Østmoen / Privat

Korte nyheter

 • Gjev pris til UiT-professor

  Professor emeritus Ola Graff mottok fredag Prisen for folkemusikk og folkedans 2022, melder UiT. Graff har samlet inn både norsk, kvensk og samisk musikk – til det som i dag er verdens største samling av joik. Prisen ble delt ut på Riksscenen i Oslo.

  Professor Ola Graff i Tromsø Museum
  Foto: Mariela Idivuoma / NRK
 • Samiske redaktører krangler om pressestøtte

  Den samiske avis- og forleggerforeningen Sálas krever at pressestøtten til SamiMag tilbakebetales i sin helhet.

  Det samiske magasinet Sámimag har fått varsel om at Medietilsynet vil kreve 4,4 millioner kroner tilbakebetalt av tidligere utbetalt pressestøtte.

  Magasinet fikk totalt 11,9 millioner kroner i pressestøtte for 2019 og 2020, som Medieklagemenda har avgjort de ikke hadde krav på. Nå krever Medietilsynet 4,4 millioner kroner tilbake.

  Daglig leder Jan Skoglund Paltto har overfor fagavisen Journalisten kalt pengekravet en skandale.

  Eierselskapet Isámi Press AS fikk et regnskapsmessig overskudd i 2020 på 6,8 millioner kroner. I 2019 var resultatet på - 1,6 millioner kroner.

  Vánhen Jan Skoglund Paltto
  Foto: Klemet Anders Sara / NRK
 • – Ållu siellde. Ij la åvvå jahkedahtte

  Maŋemus jagijt lij tsjekkera Ove lunna årrum madi Stájgon manádin. Sådnåbiejve de nieljes sijájs bijllasårmmimin hekkav massin.

  Ove Strand, guhti Strávvuonan Stájgon årru, lájggi gådijt turistajda. Danna lidjin låges Tsjekkias maŋemus vahko årrum, ja guollidam.

  Sådnåbiejve galggin gålmås sijájs sijddaj Tsjekkiaj. Guovtes dat vegas válljijga sijáv girddesalljuj Bådåddjuj suvddet. Valla nav guhkás ettjin boade. Sådnåbiejve massin nieljes hekkav bijllasårmmimin Stággotunellan.

  Ove Strand sijáv riek buoragit dåbdåj.

  – Dat la ållu siellde. Lidjiv sijá ságajn bielle tijma åvddåla gå vuolggin, ja sij lidjin riek buorre mielan, ja ávvusin juo boahtte jage vat ruoptus boahtet. Valla nav guhkás ettjin boade.

  – Muv ájádusá dal manni familjajda Tsjekkian, dan vehkaj gudi dási Stájgguj báhtsin, ja aj traktorvuoddjáj, javllá Ove Strand.

  Lågå ienenbuv dan birra dánna

  Ove Strand, Steigen
  Foto: Elena Paulsen / NRK