Samler inn digitale minner

Kvensk Institutt i Børselv er med på et europeisk prosjekt om digitale minner

Hilde Skanke
Foto: Anne Olli

Digitale minner

Kvensk institutt i Børselv i Finnmark deltar i et Grundtvig-lærings-partnerskap "Memory boxes". Dette er et internasjonalt prosjekt som varer to år, og formålet med dette er å samle inn minner, digitale minner.

Europeisk "Minneeske"

Tanken bak prosjektet er å samle en felles europeiske "Minneeske" der man har forskjellige minner knyttet til sanser fra forskjellige individer og kulturer. Den ferdigstilte europeiske "Minneesken" vil inneholde blant annet lydopptak, videoklipp, korte fortellinger, workshop, undervisningsmateriale, fotografier og nettutstillinger. På denne måten tas vare på kulturelle minner for neste generasjoner.

Samler inn minner på kvensk

Kvensk Institutt i Børselv er med på dette prosjektet, alt som taes vare på her, er på kvensk, som er et minoritetsspråk i Norge. I tillegg lages det videointervjuer av folk eldre enn 65 år som fortsatt snakker kvensk. Dette vil etterhvert bli tilgjengelig på nett.

Reporter Anne Olli